Water en Klimaat

image“Wat is een Waterschap”, vraagt Annemieke, de energieke educatieve medewerkster van Waterschap Noorderzijlvest.
Ze heeft ervaring met leerlingen en weet binnen een paar minuten de klas te boeien. Weinig tweedeklassers, net als veel volwassenen, weten wat het Waterschap doet.

Het Waterschap is een democratisch orgaan. Haar taken zijn de zorg voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater, bewaken waterstanden en rioolwaterzuivering. Na de korte uitleg gaan we een online educatief game doen (www.democratiegame.nl). Het is een complex spel dat in rap tempo door Annemieke wordt uitgelegd.
De klas is in drie fictieve waterschappen als Westerstromen, Oostervloed en Midden-Delta verdeeld. Ieder waterschap moet het na een verkiezing met de eigen coalitie doen, te weten Groen, Conservatief en Vernieuwing.

Het is voor iedere stemming een kakofonie van meningen, maar er wordt telkens gestemd. Dat het niet alleen gaat over op de centen passen blijkt uit de laatste vraag. Wie niet wil samenwerken verliest. In klas 2D bleek iedereen verliezer te zijn.
Het project Water en Klimaat is een samenwerkingsproject tussen het Waterschap Noorderzijlvest en de sectie Aardrijkskunde. Naast het spel zal ook een excursie naar een Rioolzuiveringsinstallatie en een Virtual Reality excursie deel uitmaken van de lesstof.

This entry was posted in Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.