APLUS inspecteert de Hoornsedijk


“Zijn onze dijken veilig genoeg?” Die vraag stelden de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s de eerste klassers van de Kerkklaan. Na een kort college in het Technasium door dijkexperts van genoemde waterschappen gingen we richting Hoornse Dijk. Dat is een dijk die de werkgebieden van de Groningse waterschappen scheidt.

Aanleiding voor de dijkinspectie is de film De Kerstvloed waar de eerste en tweede klassers in het kader van WO+ op 10 december naar toe gaan. Deze regionale productie kwam half oktober uit en vertelt het verhaal over de laatste grote overstroming in Noord-Nederland in 1717.

Waterschappen zorgen ervoor dat we veilig kunnen wonen. Zij onderhouden de dijken, zuiveren het water en reguleren de grondwaterstand. De dijken moeten hoog en sterk genoeg zijn, maar ook in goede conditie. Vrijdagmiddag bekeken de imageleerlingen de stand van zaken langs en op de Hoornsedijk. Met een paar graden boven nul was dat een hele uitdaging.  Fanatiek werd gekeken naar kwel, scheuren of erger nog gaten. Het hoge water (vorige week zelfs 30 cm hoger) en de smalle steile dijk overtuigden de plussers van de noodzaak van goed onderhoud.

Links: http://www.groningerkrant.nl/2015/11/zernike-college-op-dijkinspectie-langs-hoornsedijk/

Video: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/156598/Scholieren-inspecteren-Hoornsedijk

Foto: https://goo.gl/photos/vtDeB1RZhux4UwCY9

This entry was posted in Nederland and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.