ESSENTIE WO+

WO+ kenmerkt en onderscheid zich op en aantal punten.

Uitgangspunt is dat leerlingen zoveel mogelijk ontdekkend leren. Ze organiseren hun leren daarbij zelf.
Dat betekent echter niet dat ze losgelaten worden en alle kanten op kunnen gaan, onderzoeken en ontwerpen gaan in opdracht van de docenten.
De docenten geven een opdracht met een specifiek thema waar vervolgens de groepen op eigenwijze aan werken. De duur van een project is 6-8 weken.

De thema’s hebben hun achtergrond in veel vakken, van geschiedenis tot techniek en van biologie tot natuurkunde. De projectmatige aanpakt zorgt ook voor vakoverstijgend onderwijs.
Leerlingen worden per project in groepjes van 4 of 5 personen ingedeeld. Deze groepjes ontstaan op basis van competenties. Per opdracht moeten de leerlingen vooraf een kleine vragenlijst invullen.

We werken via de onderwijs-scrummethodiek. De leerlingen die zich als scrummaster hebben gemeld mogen blind (ze zien de namen niet) op basis van competentie een groepje samenstellen.
A.d.h.v. het thema stelt men de onderzoeksvraag, deelt men de werkzaamheden in en zoekt men naar oplossingen. Dit groepje maakt vervolgens een werkplanning op een scrumbord.

Voorop staat bij WO+ het onderzoek en het resultaat van het onderzoek. Na afloop presenteren de groepen hun resultaat. Ook in de presentaties zoeken we naar zo veel mogelijk verschillende werkvormen (lezing, pitch, demonstratie, tentoonstelling)

This entry was posted in Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.