CHROMEBOOK, waarom ook niet?

Met bovenstaande titel beschrijf je het beste de sfeer die achterblijft na een uitgebreide test met Samsung Chromebook (XE303C12) in de school. Dit Chromebook werd door ICT nieuws beschikbaar gesteld, om te testen. Een groot aantal leerlingen waren testpersonen die het apparaat thuis en op school gebruikten.
In mijn les had ik voorzichtig gevraagd wie het apparaat een week zou willen gebruiken. Het apparaat kwam uiteindelijk bij vijf leerlingen terecht die het op school gebruikten en daarna mee naar huis namen. Ook de schoolleiding gaf aan zeer geïnteresseerd te zijn in de uitkomsten van het experiment. Naast de iPad-klassen kunnen er wellicht ook Chromebookklassen ontstaan. Omdat meer dan de helft van de klas graag aan het experiment mee wilde werken was het lastig daar vijf leerlingen uit te kiezen. Uit VWO 3 deden uiteindelijk drie meisjes en twee jongens mee. Deze vijf, uiterst gemotiveerde leerlingen, gingen vervolgens met het spiksplinternieuwe Chromebook aan de haal.
Wie mee wilde doen moest een Google account hebben. Tot mijn verbazing bleek nagenoeg de hele klas dat te bezitten. Vroeger had iedereen Hotmail, dat lijkt nu Google te zijn.

Wie inlogt op een Chromebook werkt er met zijn Google profiel. Alles wat je bijvoorbeeld thuis op je Chromebrowser hebt ingesteld is ook beschikbaar in je Chromebook.
Na de vijf proefpersonen staan nu ook zes inlogprofielen op het startblad. Ze zitten op deze Samsung elkaar niet in de weg. Het is ook mogelijk om als gast in te loggen, makkelijk voor wie uiteindelijk geen Google account heeft of wil hebben. Het enige dat je na het opstarten van het gastaccount krijgt is een kale web-omgeving, Deze laat na het werken op internet geen sporen na. Wellicht is hierdoor een Chromebook zeer geschikt voor incidentele inzet in de school.

Hoe enthousiast waren leerlingen? Daarvoor werden hen na de test een aantal vragen voorgelegd. De vragen waren gericht op techniek, gebruik in de klas en de mogelijkheden die zij en hun ouders erin zagen. Ook gaven zij aan hoe hun docenten er over dachten

Technisch
Iedereen was ervan overtuigd dat het prettige formaat en de lange batterijduur grote pluspunten zijn. Ook was bijna iedereen enthousiast over het snelle opstarten en lage gewicht. Werken met het Google account vinden alle leerlingen praktisch, al kwam er van een ouder wel de opmerking dat Google volgens hen niet geschikt is voor het onderwijs
Leerlingen zijn gewend om overal met hun spullen te werken. Het Google account maakt dat mogelijk, je kunt je zelfs voorstellen dat men het Chromebook niet mee naar huis hoeft te nemen. Thuis kun je op de Chromebrowser, na te zijn ingelogd, gewoon verder met waar je gebleven was.
Wel vond iedereen dat het lastig is dat je altijd online moet zijn. Eenmaal verbonden met het internet werkt een Chromebook, volgens de gebruikers, razend snel. Mark gaf echter aan dat je niets aan het Chromebook hebt in sommige klassen. Helaas laat het WIFI netwerk her en der nog wel eens te wensen over.

Gebruikerservaring
Het apparaat is makkelijk mee te nemen in een niet al te grote tas, daarbij is het ook handig dat de laptop licht van gewicht is. De buitenkant was door het gebruik in de diverse schooltassen al snel beschadigd geraakt. Die gebruikerssporen hadden echter geen enkele invloed op de werking.
Lovend was men over het snelle opstarten, al duurde het soms enige tijd alvorens er een internetverbinding was gelegd. Jean geeft aan dat de laptop eigenlijk wel goed te gebruiken is bij elk vak, al mist hij wel de lesmethodes die hij graag via de browser ter beschikking wil hebben. Als bijzonderheid geven twee leerlingen aan dat er een erg prettig toetsenbord op zit. Anna had nog wel een negatief puntje gevonden, het viel haar op dat een Chromebook bij meerdere openstaande tabs trager werd en soms niet meer vooruit te branden was. Iedereen vond het erg prettig dat er met een toetsenbord kon worden gewerkt.

Reacties leraren
Bij Frans, Duits, Aardrijkskunde en Wiskunde heeft men gebruik gemaakt van het Chromebook. Daar viel natuurlijk onmiddellijk de opmerking dat er niet echt aan de software voor de respectievelijke vakken was gedacht. Toch waren een aantal mogelijkheden prettig, zo werden er bijvoorbeeld stukken uit het Frans online vertaald, werd bij Aardrijkskunde Google Earth gebruikt en met “Documents” werden er aantekeningen gemaakt. Google heeft aantal mooie programma’s die het gemis van de schoolsoftware verzachten. Aan de leerlingen werd ook gevraagd of ze aan hun docenten wilden vragen wat ze ervan vonden. Een aantal collega’s was bezorgd over de mate waarin men afgeleid zou worden van de les. Toch overheerste positieve nieuwsgierigheid. Velen wilden weten wat een Chromebook is. Collega’s werkten dan ook welwillend mee aan de test al kon men er inhoudelijk geen ondersteuning aan verlenen.

Ouders
Ook ouders kregen de vraag voorgelegd hoe zij aankijken tegen wat we gemakshalve maar een Chromebookklas noemen.
In het algemeen staat men niet negatief tegenover verdere digitalisering van de school. Wel had de meerderheid van de ouders liever een laptop met meer mogelijkheden. De algemene sfeer was echter niet afwijzend. Een heel begrijpelijke opmerking ging over onderbouwing van de noodzaak van een laptop in de les. Een Chromebook klas kan dus net zo goed als een iPadklas, maar daarvoor zijn goede argumenten over het hoe en waarom noodzakelijk.

This entry was posted in ICT, Onderwijs and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.