D66 Winsum maakt zich hard voor een veilige route voor fietsers en wandelaars tussen Garnwerd en Winsum

image

D66 Winsum gaat zich tijdens de komende raadsperiode volop inzetten voor de verbetering van de gevaarlijke route tussen Winsum en Garnwerd. Het gemotoriseerde verkeer rijdt er meestal veel te hard, ook al geldt hier een maximale snelheid van 60 km. per uur. Op de weg deden zich dan ook flink wat ongelukken voor, waarvan een aantal zeer ernstige.

Deze smalle en bochtige weg, waar zich met de regelmaat van de klok gevaarlijke situaties voordoen, is de democraten al jaren een doorn in het oog. In de achterliggende raadsperiode zijn er daarom door D66 Winsum ook regelmatig vragen over gesteld in de raad. 

De vele fietsers, waaronder schoolgaande kinderen, die de weg dagelijks gebruiken en de vele recreatieve wandelaars maken er nogal eens angstige momenten mee.

De weg is een onderdeel van het bekende Pieterpad. De organisatoren daarvan hebben over de onwenselijke situatie ook al regelmatig bij de gemeente Winsum aan de bel getrokken. Er werd door hen zelfs geopperd om voor het Pieterpad, als er geen verbeteringen komen, dan maar een andere route te kiezen, waarbij Winsum letterlijk links komt te liggen. Dat zou voor Winsum en Garnwerd een wel heel onplezierig perspectief zijn. Jaarlijks passeren vele duizenden wandelaars, die dit pad volgen, de beide dorpen. Voor de plaatselijke horeca en andere ondernemers, waaronder vele B&B’s een heel onwenselijke situatie en een flinke inkomstenachteruitgang.

Initiatief voor verbetering van deze weg moet van de provincie Groningen en de gemeente Winsum komen. Onlangs gaf de provincie aan, dat door aankoop van boerderij Dommerhold langs de Garnwerderweg, er een mogelijkheid ontstaat om de weg voor langzaam verkeer veiliger te maken. Samen met de provinciale fractie van D66 kijkt D66 Winsum naar mogelijkheden om zo snel mogelijk deze verbetering te realiseren.

Er wordt momenteel onderzocht hoe dit te realiseren valt.
De provincie gaf onlangs bij monde van gedeputeerde Staghouwer in de Gebiedscommissie Reitdiepdal  aan dat er over deze zaak momenteel onderhandeld wordt met de LTO en de Stichting het Groninger Landschap. Ook de rol van de gemeente is daarbij van groot belang om een veilige route te kunnen realiseren.
D66 Winsum gaat alles in het werk stellen om gedurende de komende raadsperiode zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor een rustige en recreatieve ontsluiting van dit stuk van het Reitdiepdal.

Links: :

This entry was posted in Pieterpad, Politiek, Winsum and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.