Invoering snel internet in Noord-Groningen dichterbij

imageWINSUM, 10 juni 2013 • De introductie van glasvezel -en daarmee snel internet- in Noord-Groningen is een stapje dichterbij gekomen. Deze week zullen de Noord-Groninger gemeenten hierover met elkaar in gesprek gaan. Dat antwoordde burgemeester Rinus Michels tijdens de donderdag gehouden raadsvergadering van de gemeente Winsum op vragen van de fractie van D66. Die partij heeft zich in het verleden al meerdere keren sterk gemaakt voor de aanleg van glasvezel in deze regio.

Donderdag greep D66 het Actieplan Economie Werk aan Winsum aan om nogmaals de aandacht op snel internet te vestigen, in het stuk staat dat de digitale infrastructuur wordt geïnventariseerd.
Kan ik daar uit opmaken dat u gaat kijken naar de mogelijkheden om glasvezel: te krijgen dan wel
dit te stimuleren?”, wilde Aad van der Drift weten.

Burgemeester Rinus Michels had goed nieuws voor hem. ,,Samen met andere gemeenten op het Hogeland gaan we hier naar kijken”, aldus Michels. In de Leader Actiegroep hebben we een. plan voorgesteld en dat gaan we volgende week (deze week dus; red) bespreken.”

Volgens Michels is het echter niet de bedoeling dat de gemeenten zelf de kabels laten aanleggen. ,,We willen lokale initiatieven bundelen. Dan wordt het prijstechnisch interessant. Zouden gemeenten het alleen doen, dan wordt het voor de buitengebieden veel te kostbaar. We pakken het op, maar wel in samenhang.”

Dirk Strijker, hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen, gaf onlangs het belang van snel internet voor deze regio al aan. Hij is er van overtuigd dat het platteland zonder deze voorziening snel leegloopt “Voor veel mensen is een snelle internetverbinding een basisvoorziening geworden. We moeten niet langer wachten. Je kunt op je klompen aanvoelen dat bedrijven en bewoners anders zullen wegtrekken van het platteland.”

This entry was posted in Politiek, Winsum and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.