Gast van de Raad

imageIn het voorjaar van 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In dat kader organiseert de gemeente Winsum op zaterdag 29 juni van 10.00 tot 12.00 uur de activiteit ‘Gast van de Raad’. Via een aantrekkelijk programma worden mensen geïnteresseerd voor de gemeentepolitiek.

De bijeenkomst begint in de burgemeesterskamer, waar burgemeester Rinus Michels de gasten ontvangt met koffie/thee. Daarna zijn de raadsleden, dus ook onze D66 fractievoorzitter, Aad van der Drift, aan de beurt. Zij ontvangen de bezoekers in de raadzaal, waar, na een voorstelrondje twee onderwerpen langs ‘de lijn’ van idee tot uitvoering worden gevoerd. Twee raadsleden zijn daarvoor in charge per onderwerp. Hierbij gaat het om Diftar (afvalinzameling, een taak die de gemeente zelf doet), Ability, WSW en de Participatiewet aan de orde.

Na een korte pauze wordt een actuele raadscase behandeld door de bezoekers. Zij worden daarvoor gekoppeld aan een raadslid. Gesouffleerd door dat raadslid voeren ze dan onder leiding van de burgemeester een opiniërend ‘raadsdebat’ in twee termijnen.

Laatste rondt het debat af , waarbij hij aangeeft dat de raad de input uit het gevoerde ‘raadsdebat’ meeneemt in de commissie bestuurlijke vernieuwing.

Na sluiting van de bijeenkomt door de burgemeester ontvangen de gasten een informatie tas met daarin informatie over de gemeente(raad) en flyers van alle Winsumer politieke partijen.

De ochtend wordt afgesloten met de nazit in de vorm van een hapje en een drankje.

Opgave voor deze happening is digitaal tot 24 juni bij de raadsgriffier mogelijk. J.vandermeer@winsum.nl. Uiteraard kan ook met ons raadslid contact worden opgenomen. mail dan naar aad@vddrift.it

This entry was posted in Politiek and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.