Behoud Nederlands onderwijs in het buitenland

imageZo juist heb ik een petitie getekend. Het is een petitie waarbij voor mij geen ander belang is dan wat de doelstellers zelf naar voren brengen, dus teken ik deze petitie tegen beëindiging van de subsidie voor 13.000 kinderen die Nederlands onderwijs in het buitenland volgen.
Zonder Nederlands onderwijs in het buitenland keren deze kinderen naar Nederland terug met een taalachterstand. Bovendien ondermijnen we de internationale ambities van ons land.

Teken ook door hier te klikken: http://nederlandsonderwijsinbuitenland.petities.nl/.

Er zijn diverse vormen van Nederlands onderwijs
Tot nu toe gold dat waar je ter wereld ook heen gaat, kinderen kunnen altijd en overal Nederlands onderwijs volgen. Er bestaan zowel voor het basis- als het voortgezet onderwijs drie vormen van Nederlands onderwijs in het buitenland:
· Nederlandse dagscholen (volledig Nederlandstalig onderwijs)
· NTC-scholen (Nederlandse Taal en Cultuur scholen)
· Afstandsonderwijs

This entry was posted in Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.