21e i&i-conferentie 2011

23 en 24 november 2011

Mediamorfose, morphing my school

imageHet lijkt erop dat we steeds meer invloed hebben op de inrichting van onze eigen beleefde werkelijkheid. De wereld verandert daardoor naar ons eigen inzicht, ons eigen beeld. We morphen als het ware de eigen werkelijkheid.

Morphing wordt soms gebruikt in multimedia en spelletjes. Een beeld gaat daarbij geleidelijk in een
ander beeld over, bijvoorbeeld een tijger die binnen enkele seconden verandert in een paard.
Zo zijn er computerprogramma’s waarmee u na invoer van foto’s de leeftijdsverandering kunt
morphen. We zijn in het onderwijs ook genegen de werkelijkheid digitaal over te zetten – wellicht
werken we daar dan al in een gemorlde wereld. Bij deze 21e conferentie van de vereniging i&i gaan we op zoek naar de gevolgen hiervan voor de dagelijkse onderwijspraktijk.

Vier themalijnen
De inhoud zal middels vier themalijnen, interactiever dan u van ons gewend bent, in intensieve
masterclasses, workshops, discussies, debatten en keynotes aan bod komen.
1: digitaal toetsen
Op veel scholen stuit de implementatie van het digitaal toetsen op onverwachte hindernissen. Het inpassen van een goede toets in bijvoorbeeld een elektronische leeromgeving, blijkt niet zo gemakkelijk.
De hanteerbaarheid van een digitaal gemaakte toets moet het op dit moment nog afleggen tegen
de combinatie schaar, lijmpot en fotokopieerapparaat. Hoewel de stemkastjes her en der al zijn
aangeschaft, worden ze in de praktijk nog maar weinig gebruikt.
Docenten hebben een eigen voorkeur voor methodes,sites, software en toetsmogelijkheden die
volgens hun het meest geschikt zijn voor hun vak.
De daardoor ontstane diversiteit inpassen in een school brede aanpak van toetsen is een opgave waar veel schoolleiders voor terugschrikken. Dit staat in schril contrast met de taakbelasting van docenten.
Toetsen maken en nakijken is één van de meest genoemde zware taakbelastingen in het onderwijs.
Digitaal toetsen lijkt dus op een pot-met-goud aan het einde van de regenboog. Alleen al de weg naar die pot heeft voordeel: een doordachte toetsaanpak beloont zich zelf.
Deelnemers aan de i&i-conferentie gaan in de themalijn ‘digitaal toetsen’ uitvinden hoe organisaties
digitaal toetsen aanpakken. We hebben het dan over organisaties die veel meer van een centrale
toetsaanpak afhankelijk zijn dan een doorsnee VO school. We kijken naar de Open Universiteit, Leidse Onderwijsinstellingen en wellicht naar het Centraal Bureau Rijbewijzen.
2: de toekomst
Vijf jaar geleden dachten we nog dat computers vast hoorden te zitten aan draadjes, tegenwoordig
gaan we voor draadloos. We dachten dat een goede computer groot was en op een bureau
stond, tegenwoordig heb je er een in je tas, op je schoot, naast de bank of zelfs in bed.
Ook dachten we dat een telefoon was om mee te telefoneren, nu heeft elke scholier een telefoon die
de computer van weleer ruim overtreft. Maar gaan we met wat er nu nog komt beter, sneller of efficiënter leren?
Bij deze conferentie kijken we niet alleen vooruit, maar gaan we ook op zoek naar voorbeelden van
toepassingen die er aan gaan komen en waarmee in sommige gevallen nu al eerste ervaringen in
het onderwijs zijn opgedaan. Alvast een tipje van de sluier: het horizon.report van de New Media
Consortium, brengt elk jaar een rapport uit over technologieën die er de komende jaren aan komen
( http://www.nmc.org/publications/2011-horizonreport ).
Zo stelt men dat in 2012 de E-books doorbreken net als het mobiel Ieren. In 2013-2015
zullen augmented reality ook wel game-based leren belangrijker worden. Na 2016 breekt het gesture based leaming en learning analytics door. Wie wil weten wat dit voor technologieën zijn en
wat we er mee kunnen, doet er goed aan de conferentie te bezoeken.
3: informatica
Hoewel het vak informatica rond de eeuwwisseling een succesvolle start maakte, is er de laatste jaren
de klad in gekomen. Begin 21e eeuw knapte de internetzeepbel door overgewaardeerde aandelen,
maar ook meerdere grote iet-projeeten leken moeilijker uitvoerbaar dan gedacht. Het lijkt wel of de
samenleving er minder in gelooft. De verwachtingen zijn de laatste jaren bijgesteld, er is zelfs stabilisering opgetreden. Welk zijn we steeds afhankelijker van ict-technologie, maar wat betekent Nederland nu nog op ict-gebied? We geloven er nauwelijks in, echter er zijn op korte termijn tienduizenden vaardige ict’ers nodig.
Informatica, of beter ict in brede zin, is een belangrijk vakgebied. Dat ict een cruciale rol vervult in de
huidige kenniseconomie en informatiesamenleving wordt breed gedragen. Helaas is dit in het onderwijs niet overal zichtbaar: zo speelt informatica nauwelijks nog een rol van betekenis als schoolvak in het VO Het is slechts een keuzevak. Verder laat de uitvoeringspraktijk van het schoolvak vaak te wensen over. Als laatste komt daar nog bij dat er geen landelijke regie over vakontwikkeling en kwaliteitszorg bestaat.
Er is een nieuwe impuls nodig om de situatie te veranderen. Op de i&i-conferentie zullen we enige
nieuwe impulsen laten zien. Er worden vakinhoudelijk workshops gehouden die ons idee van
noodzakelijke vernieuwing of verfrissing zullen onderbouwen. We willen daarom spreken van Informatica 2.0. Dat we Informatica 2.0 zelf gaan maken, is duidelijk: van OCW verwachten we onvoldoende initiatieven.
“De conferentie past in het algemene schoolbeleid van professionalisering”
4: digitale leermiddelen
Leren is niet hetzelfde als informatie opdoen. Informatie heeft iets vluchtigs. liefst heb je het direct
op je tafel liggen. Het lijkt er wel op of er is geen noodzaak is om het te onthouden, want je kunt die
informatie morgen zo weer vinden. leren is echter bedoeld om kennis op te doen, iets te weten en dat
gaat verder. Kennis heb je weer nodig om andere dingen te leren, het is onderdeel van een groter
betekenisvol geheel. Met verworven kennis is het mogelijk nieuwe kennis op te doen. Informatie om
kennis aan te vullen zit in de bijwagen.
Met iet hebben we immer het gevoel. wellicht de illusie, dat digitaal leren mogelijk moet zijn. alhoewel
informatie opzoeken toch altijd voorop staat.
Veel scholen worstelen met het vraagstuk van digitaal Ieren. Immers, als iet bij het leren wordt ingezet
zoekt men de meerwaarde, efficiëntie en mogelijk zelfs kostenbesparing.
De themalijn digitale leermiddelen zal er alles aan doen om de meerwaarde van digitale leermiddelen
naar voren te brengen. Zo komt er dan ook aandacht binnen deze themalijn voor leermiddelen
en beleidsplannen. maar ook voor praktische tools als ‘arrangeren doe je zo’, Applets. maar ook de rol van een elektronische leeromgeving en uitgevers.
Kortom, met de themalijn digitale leermiddelen binnen de conferentie komt de rol van iet in het
primaire leerproces aan bod.
Opgeven
Iedereen werkzaam in het VO en actief met ict binnen de school of klas, mag de conferentie niet
missen. Via de website van de i&i kunt u zich aanmelden als deelnemer. Het is uiteraard ook zinvol
om regelmatig de website te bekijken voor de laatste nieuwtjes, columns en nadere beschrijving
van de inhoud van de vele workshops die er zoals elk jaar zijn.
www.ieniconferentie.nl

.

This entry was posted in ICT and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.