MKB vriendelijk is gemeente Winsum niet

imageIn juni jl. werd onze gemeente beoordeeld door het MKB. Een pijnlijke beoordeling, zeer pijnlijk kunnen we wel zeggen.
Nog in juni van dit jaar gaf het college te kennen zich niet in het negatieve beeld dat de RUG van onze gemeente had geschetst te herkennen.
Het is echter moeilijk voor dit college uit te leggen hoe het komt dat we, in tegenstelling tot wat de Begroting 2012 aangeeft, twee plaatsen zijn gezakt in plaats van 10 gestegen.

Gedoogpartij Christen Unie vroeg daar toen naar en werd met een kluitje het riet in gestuurd. Al in juni was dit rapport bekend, een rapport gemaakt op basis van een in 2010 en 2011 gehouden onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland met een verbijzondering naar de gemeente Winsum. De gemeente was op de hoogte, zij worden immers door de opstellers van het rapport hartelijk bedankt voor hun medewerking .

Het rapport doet onderzoek naar prestaties van Winsum t.o.v. andere omliggende gemeenten. Hierbij wordt naar vier onderdelen gekeken (nadere uitleg bij zie meer):

  • Tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente, Winsum scoort een 5,6 en staat daarmee onderaan de provinciale ranglijst
  • Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente, daar staat Winsum op de 9e plaats, vlak onder Haren. Een goede naam hebben we gelukkig wel. 
  • Communicatie en beleid met betrekking tot het MKB plaats 14
  • Beleving van de gemeentelijke lasten (prijs/kwaliteitsverhouding), onderaan cijfer 5,3

Onze gemeente doet het ook landelijk niet best. We staan daar op de 384 (van de 418) plaats. Dat wil zeggen dat 91% van alle gemeenten het in ons land beter doen.

Het is allemaal wel de vraag of de soep zo heet wordt gegeten als opgediend, maar een herfstrapport als dit moet ons college in elk geval aanzetten tot meer initiatief en harder werken. Het MKB is mede bepalend voor de leefbaarheid. 

rapport juni 2011 MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2010/2011 Provincie Groningen, Gemeente Winsum. MKB Nederland.
8 november 2011

Toelichting meetfactoren

Tevredenheid van de ondernemers
Aan alle ondernemers is gevraagd welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) men het ondernemersklimaat van de eigen gemeente zou geven. Het moest hierbij gaan om door de gemeente beïnvloedbare factoren, zoals regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen en ondernemersvriendelijkheid. Op basis van het gemiddelde cijfer van de ondernemers zijn de gemeenten op dit onderdeel gerangschikt.

Het imago van de gemeente
Alle aan het onderzoek deelnemende ondernemers is gevraagd welke gemeente, buiten de eigen gemeente, men het meest ondernemersvriendelijk vindt. De gemeenten zijn op basis van het percentage van het aantal keren dat een gemeente genoemd is door ondernemers uit andere gemeenten gerangschikt. De gemeente met het hoogste percentage staat op plaats 1, die met de laagste percentage op de laatste plaats.
In de provincie Groningen heeft de gemeente Groningen de hoogste imagoscore behaald.

Communicatie & Beleid
Aan alle ondernemers is gevraagd of hun gemeente:
• een aanspreekpunt heeft voor ondernemers
• op haar website informatie heeft voor ondernemers
• structureel overleg voert met ondernemers
• specifiek beleid heeft voor het midden- en kleinbedrijf
• regelmatig investeert in voorzieningen ten behoeve van het bedrijfsleven
• beleid heeft voor startende ondernemingen
• bedrijven ondersteunt met subsidies of stimuleringsregelingen.

Beoordeling prijs/kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten
Alle ondernemers is gevraagd om een rapportcijfer (tussen 1 en 10) te geven over het krijgen van “waar voor uw geld”. Het gaat hierbij over de betaling van allerlei lasten zoals Onroerende Zaak Belasting, rioolheffing en leges voor vergunningen, alsmede de investeringen die daartegenover staan zoals openbare voorzieningen, bedrijfsterreinen, citymarketing e.d. Op basis van het gemiddelde cijfer van de ondernemers zijn de gemeenten op dit onderdeel gerangschikt.

This entry was posted in Politiek, Winsum and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.