OP LOCATIE

imageVERSPREID
Aad van der Drift is hoofd ict van het Zernike College (ZC), een scholengemeenschap met zeven vestigingen, verspreid over Groningen, Zuidlaren en Haren. De brede scholengemeenschap heeft afdelingen voor vmbo, havo en vwo. Er is geen gymnasium, maar wel atheneum plus: dit is speciaal voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Extra vakken die hier worden aangeboden , zijn filosofie en Spaans.

LIVE@EDU
Twee jaar geleden is het ZC overgestapt op Live@Edu, de mailoplossing van Microsoft. Van der Drift: ‘De schoolleiding bezit nu gedeelde agenda’s en dat is o.a. voor de rector ideaal. Hij is de grootste promotor van het mailprogramma. Nu gebruiken zowel de leerlingen als het personeel Live@Edu en daar zijn we best tevreden over.’ Die ervaringen worden door Van der Drift ook gedeeld met de speciale Live@Edu gebruikersgroep, die mede op zijn advies is opgericht. Daarnaast zit Van der Drift in een landelijke projectgroep van scholen die bezig zijn om voor Live@Edu generieke documenten te maken (www.gebruikersgroepliveatedu.nl).

JUNIOR COLLEGES
Van de zeven vestigingen van de school zijn er vier Junior College: hier zijn de leerjaren 1, 2 en 3 te vinden. Ook hier komt de missie van de school tot uiting: een overzichtelijke omgeving met een veilig leef- en leefklimaat. Het accent ligt op het zelfstandig functioneren van de leerlingen. Een van de Junior Colleges is een Montessorischool.

SAMENWERKING
Het vmbo van de school werkt nauw samen met ROC Noorderpoort, daarnaast is de school Topsport Steunpunt. Hierdoor kan een sporttalent persoonlijke begeleiding krijgen van een topsportmentor. De school biedt faciliteiten, zoals een flexibeler rooster, minder huiswerk en speciale studieruimtes. Ook wordt er op ict-gebied samengewerkt: Het ZC valt onder een eigen stichting waar in totaal vijf scholen voor Voortgezet Onderwijs in de provincie Groningen samenwerken.

LOOT
De school is een echte LOOT-school: Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport. Concreet betekent dit dat er onderwijs op maat wordt aangeboden. Dit kan heel ver gaan: zo kan een leerling, als deze uitzonderlijk goed is in zijn sport, het examen over twee jaren verdelen. Hij moet daarvoor wel aan bepaalde criteria voldoen.

CULTUUR EN BSA
Het ZC is een cultuurprofielschool en maakt deel uit van een vereniging die ‘een bijdrage wil leveren aan de structurele inbedding en het waarborgen van de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie bij cultuurprofielscholen in het voortgezet onderwijs’. Elk jaar zijn er ongeveer 30 buitenschoolse activiteiten op de lesvrije donderdag- en vrijdagmiddag.

image

 

 

dit imageartikel verscheen in 2011 in het april nummer van COS
http://www.computersopschool.nl/

This entry was posted in ICT, Onderwijs, Verhalen and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.