SAMENWERKEN IN HET NOORDEN

59A1FC33C77C447EAC3EEDC0237A9870@dnsIn 1997 werd ICT noord op initiatief van dhr Venema afkomstig van de  Rijks Universiteit Groningen (RUG) opgericht, 13 scholen waren in de eerste fase van wat uit ging groeien tot  het Noordelijk samenwerkingsverband actief. Na de periode van de voorhoede scholen werd ook de rest van Nederland van ICT subsidies voorzien en kwamen er nog eens 25 andere noordelijke bij. Naast cursussen waarin vooral het Digitale Rijbewijs Onderwijs  centraal kwam te staan werden er ook activiteiten als kleinschalige samenwerkingsprojecten en het laagdrempelige Grassroots geïnitieerd. Een deel van het samenwerkingsverband richt zich op vakinhoudelijke zaken.

Systeembeheer
Een belangrijk en goed functionerend onderdeel van het Noordelijk samenwerkingsverband  zijn systeembeheerderbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben op het gebied van implementatie van techniek, binnen vele scholen in de drie noordelijke provincies een grote invloed.
De structuur van deze bijeenkomsten is redelijk eenvoudig. Onder leiding van het Reken Centrum van de RUG worden systeembeheerders van de scholen regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten waar experts; bedrijven of instellingen een ontwikkeling of trend aangeven. Tevens zijn er jaarlijks enige hands-on bijeenkomsten waar nieuwe technologieën niet alleen mondeling worden toegelicht, maar ook uitgeprobeerd.
Vooral de laatste bijeenkomsten kunnen rekenen op een grote belangstelling. Een aantal inhoudelijke voorbeelden van deze bijeenkomsten: Linuxbeheer, Zenworks, Novell 6,web en mail servers. Geen hele cursussen maar wel een eerste kennismaking. (COS 1 september 2003)

Novell als standaard
In de ruim 5 jaar dat dit netwerk van beheerders bestaat is er een sterke hang naar zoveel mogelijk standaardisatie ontstaan. In de begin jaren hamerde het Rekencentrum op een paar principes van beheer waar de meeste voortgezet onderwijs instellingen geen weet van hadden.
Registreren, standaardiseren en bovenal projectmatig werken komen regelmatig als thema naar voren. Diverse grote projecten binnen de Groninger Universiteit dienen daarbij als voorbeeld.
Ook waren in de eerste twee jaren veel scholen druk bezig met een keuze voor een netwerk. De kennis van het Rekencentrum van de Groninger Universiteit ligt vooral gericht bij Novell (Netware). Mede door de sterke standaard oplossingen van het universitaire rekencentrum hebben veel scholen uiteindelijk voor dit netwerk besturingssysteem gekozen . Nog steeds profiteren de scholen van datgene dat eerst uitvoerig op de universiteit wordt getest.

Samenwerken is netwerken.
Sommige beheerders komen al vijf jaar maandelijks naar de bijeenkomsten, waardoor hechte relaties zijn ontstaan. Hans Hess, de coördinator vanuit het Rekencentrum spreekt in dezen dan ook van “mijn jongens van de scholen”.
Een afgeschermde listserver verzorgt het mailverkeer tussen diverse beheerders. Deze list wordt ook door experts van de universiteit gelezen zodat er weinig onbeantwoorde vragen op voorkomen.
Her en der zijn goede relaties tussen scholen ontstaan als het om het ICT-beheer gaat. Het is dan ook niet ongewoon dat men bij elkaar in de keuken kijkt, ook al is het bij de direct concurrerende school aan het eind van de straat.
Geruststelling ontstaat bij menig beheerder als blijkt dat elders de oplossing ook niet is gevonden of als men een “eenvoudige” oplossing te voorschijn tovert. Diverse systeembeheerders kennen elkaar ook van de nascholingscursussen die door het bedrijf FSR tegen gereduceerde prijzen worden gegeven.

Toekomst
Op dit ogenblik ligt het accent van de beheerders van het samenwerkingsverband bij de keuze van een internet provider. Bij de laatste bijeenkomst van systeembeheerders werd door Groningen Internet Exchange (GN-IX) en diverse providers aangegeven wat de mogelijkheden voor Internettoegang zijn na het contract met nl.Tree.
Vooral voor de plaatsen waar voorlopig geen breedband verbinding komt, was het bijvoorbeeld interessant van de mogelijkheden van  GN-IX (Groninger Internet Exchange)  op de hoogte te worden gebracht. (wireless initiatief voor Noord Nederland). Wellicht zal het netwerk van beheerders op basis van her en der opgedane ervaringen een gemeenschappelijke keuze maken die in elk geval prijstechnisch gunstig kan wezen. Hoewel beheerders niet de eerste beslissers zijn, zijn zij wel degene die met de consequenties van beleid te maken hebben. Zo kunnen ook slechte ervaringen worden gedeeld en mogelijk tijdig worden voorkomen, want de systeembeheerder speelt bij menig school een cruciale rol als het om ICT toepassen in de vakken gaat.

Voor nadere informatie over ICT-noord kunt u kijken bij: www.ictnoord.nl, of op www.uclo.rug.nl/ictnoord.

Aad van der Drift

This entry was posted in ICT and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.