Onderwijs jachtterrein voor isp’s

Offertestroom voor internetvoorzieningen stelt scholen voor moeilijke keuze
Ondanks onder andere een kwaliteitswijzer voor isp’s kost het scholen veel moeite om de juiste keuze voor hun internetvoorzieningen te maken. De stichting Ict op School ziet nog weinig scholen overstappen van Nltree naar andere aanbieders.

“Uit de prijsstelling van internetverbindingen kom ik wel”, zegt Aad van der Drift, ict-coördinator op het Groningse Zernike College, een middelbare school voor vmbo en vwo. Hij adviseert de schooldirectie over het inkopen van internetvoorzieningen en stuurt systeembeheerders aan. Twaalf aanbiedingen hebben hem inmiddels bereikt. De prijzen voor aanvullende diensten zoals beheer van mail- en proxyservers en firewalls maakt de keuze een stuk gecompliceerder, meent hij.
“Mijn advies aan de directie zal zijn om de internetverbindingen en aanvullende diensten als beheer van mailservers niet bij de huidige aanbieder van internetvoorzieningen voor scholen Nltree af te nemen.” Belangrijke reden voor een overstap is de hoge prijs van Nltree voor het beheer van mailservers. Nltrees prijzen voor deze dienst liggen twee keer zo hoog als de laagste aanbieding die Van der Drift ontving. Een andere reden is dat de systeembeheerders op zijn school het volgens hem ‘gehad hebben met Nltree’.
Naast zijn dagelijks werk is Van der Drift bestuurslid van de stichting Gebruikersgroep Kennisnet Voortgezet Onderwijs. Volgens hem zijn andere bestuursleden van de gebruikersgroep minder ver in hun keuze. Zij kampen net als veel andere scholen met wat hij het ‘gsm-gedrag’ van isp’s noemt. Veel aanbiedingen van isp’s zien er op het eerste gezicht door de lage prijs aantrekkelijk uit. Toch blijft het de vraag of scholen echt goedkoper uit zijn met de aanbiedingen die ze nu krijgen. Van der Drift is blij met de Isp-wijzer, die Ict op School samen met Kennisnet heeft opgezet en met de Kwaliteitswijzer voor internetaanbieders, die Ict op School met de branchevereniging van internetaanbieders Nlip opstelde. Het biedt scholen een goede leidraad voor een bewuste keuze in hun internetvoorzieningen. De overgrote meerderheid van de Nederlandse scholen moet deze keuze nog maken.

Nog kiezenMees van Krimpen, directeur van de projectgroep Ict op school, heeft ook de indruk dat nog weinig scholen hun koers bepaald hebben. “De website met de kwaliteitsregeling is nog weinig bezocht. Het aantal telefoontjes met vragen valt eveneens tegen; ik hoor deze geluiden ook in het land”, aldus Van Krimpen. Hij heeft geen idee hoeveel scholen uiteindelijk voor een andere internetaanbieder zullen kiezen. Van Krimpen constateert twee knelpunten in de nieuwe regeling. Kleinere scholen met verschillende locaties komen niet uit met het huidige budget van 1500 euro per jaar en 7,5 euro per leerling, dat het ministerie nu aan basisscholen geeft. Ook wordt de situatie voor scholen in dunbevolkte gebieden met minder goede telecomvoorzieningen er door de marktwerking niet beter op

BRON: Computable

12-09-2003 00:00 | Door Sytse van der Schaaf

This entry was posted in NL-tree and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.