De social teacher : recepten voor sociale media in je klas

De social teacher : recepten voor sociale media in je klas

socialteacherBinnenkort wordt menig collega weer op ouderavonden verwacht. De kans is groot dat kritische ouders vragen hoe de school omgaat met sociale media. Wil je als leraar een zinnig antwoord op die vraag geven, dan is ervaring met die sociale media en enige theoretische achtergrond erg handig. Wellicht is het nog handiger om die sociale media verantwoord in te zetten in de lessen. Lars Matthys geeft met ondersteuning van Tim van Lier een aantal mooie handreikingen en heel veel voorbeelden. De praktische ideeën voor het didactisch gebruik van sociale media op basis- of middelbare scholen komen daarbij goed uit de verf.
Matthys heeft aan de hand van vier functies een ordening aangebracht in de vele beschikbare sociale media.

1. Een stap in de wereld
Dankzij sociale media is het makkelijk om in contact te komen met de rest van de wereld. Niet alleen is overal informatie te vinden, ook leg je makkelijk contact met mensen over de hele wereld.
2. Do it yourself
Via de vele video’s worden sociale mediagebruikers gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan in plaats van hulp in te schakelen. Door zelf video’s te maken, of een groep op Facebook te starten kun je lotgenoten vinden. Ook ben je zelf in staat hulp te bieden dan wel te vragen.
3. Het geheel is meer dan de delen
Samenwerken is een belangrijke succesfactor voor een opleiding of studie. Daarvoor hoef je met sociale media niet meer de deur uit. Per definitie bieden sociale media programma’s daar mogelijkheden toe.
4. Een gemotiveerde leerling is er twee waard
Buiten school worden sociale media volop gebruikt. Door die ook in de school in te zetten wordt lesgeven aantrekkelijker en neemt de motivatie bij leerlingen toe.

Aan de hand van een beschrijving van een tool vat ik een voorbeeld uit het boek kort samen. De beschrijving van iedere applicatie beslaat hooguit anderhalve pagina beschreven tekst. De in het boek opgenomen voorbeelden en ideeën zijn daardoor snel te begrijpen en makkelijk uit te voeren.

Figure Running
Allereerst is het de bedoeling dat leerlingen de (gratis) app Figure Running downloaden. Figure Running is geschikt voor het vak gymnastiek. Wil je leerlingen laten lopen of veel in beweging brengen dan is Figure Runningzeer motiverend. Als leraar geef je leerlingen de opdracht om een figuur te lopen, of laat dat in een groepje doen. Via de website kan de leerling de figuur terugzien. Daarna kun je de figuur delen via Facebook, Twitter of Instagram. Als leerlingen mooie grote figuren willen maken zal er dus veel gelopen moeten worden.

Met voorbeelden als hierboven staat het boek vol, de korte beschrijvingen zijn recepten voor de sociale teacher. De recepten lezen prettig en vooral het lexicon achterin is praktisch om het gelezene nog eens op te halen.

Toch nog een kritische noot. In Gent kwam ik tijdens de Vlaamse ICT praktijkdagmet het boekje in aanraking. Het boekje is voor de Belgische onderwijsmarkt geschreven, de Vlaamse schrijfwijze kan zodoende wel eens tot verwarring leiden.

Wil je als docent meepraten en e.e.a. ook nog eens educatief verantwoord inzetten dan is het boekje van 118 pagina’s de moeite waard.

This entry was posted in ICT, Recentie and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.