SENSOREN IN DE SCHOOL

image

“Sensortechnologie krijgt steeds meer toepassingen in onze samenleving”. Leerlingen uit de tweede klassen van Aplus kregen dit te horen van docente Corina Vos en studente Tetiana Gulie van het Instituut voor Engeneering van de Hanze Hogeschool. Bieden waren gekomen op uitnodiging van het vak WO+. Alle leerlingen uit de tweede klassen van Aplus aan de Kerklaan maakten zo kennis met een zeer toekomst gerichte opleiding. Een filmpje bij de inleiding van de sensoren van een Volvo, die automatisch remt als er iemand voor de auto loopt, illustreerde wat sensortechnologie doet.
Sensoren doen zintuigelijke waarnemingen, daarbij moeten we denken aan voelen, ruiken, afstand inschatten, horen, smaak enz. Door de elektronica en het programma dat er bij past is het met die sensoren mogelijk meer waar te nemen dan een gezond mens dat kan. Sensoren zijn volgens mevrouw Vos gemeengoed, iedereen met een smartphone is daarmee al voorzien. Er zijn bijvoorbeeld smartphones die detecteren of de gebruiker er naar kijkt.

Na een korte inleiding mochten de leerlingen zelf met sensoren van een Arduinobordje en Lego aan de slag. Lego wekte bij een aantal enige verbazing op. Bij navraag bleek dat het centrum voor Engineering er zelf volop gebruik van maakt. Uitgangspunt van de activiteiten van onze leerlingen was de bouw van een broeikas. De daarvoor gebruikte sensoren zijn een vocht, licht en warmte sensor die op basis van bepaalde waarden een motortje in beweging zetten waardoor in de kas meer lucht of licht kan komen.

This entry was posted in ICT, Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.