PAK JE RUIMTE

Op woensdagmiddag 9 maart j.l. vond in Basisschool de Bijenkorf de eerste door O2G2 georganiseerde inspiratiesessie plaats. Na afloop kunnen we stellen dat een combinatie van een gastvrij onthaal, een goede spreker en meedenkende docenten voor een geslaagde en inspirerende middag zorgde. Uitgenodigd was Michel van Ast, een van de twee auteurs van het boekje “Kleppen dicht”. Zijn opdracht was het de aanwezigen uitleggen wat ICT toevoegt aan de bestaande leermiddelen.

Michel van Ast is wiskundedocent en heeft vanuit zijn kennis en ervaring samen met Patricia van Slobbe een boek over dit onderwerp gepubliceerd .
Het boek “kleppen dicht, is een verwijzing naar de bovenklep van een laptop. Die klep mag pas open als ICT waarde toevoegt aan het leerproces (lees hier een recensie). Treffend gaf Van Ast aan dat je als docent je ruimte pas kunt nemen als er voldoende ontwikkeltijd aanwezig is. Zelf heeft hij ervaren dat digitale leermiddelen pas goed in te zetten zijn als je de leerstof goed beheerst en overziet.

Vanuit de visie van de spreker op activerende didactiek was het te verwachten dat hij tijdens zijn verhaal gebruik zou gaan maken van een interactieve digitale werkvorm. Dit deed hij direct door aan te kondigen dat zijn presentatie te vinden is op www.bit.ly/O2G22016. Hierdoor kon de zaal de presentatie met links en filmpjes zowel op het scherm voorin de zaal als op de laptop, iPad of smartphone volgen. Met goed hanteerbare tips moedigde van Ast de zaal aan om de werkvormen die hij deze middag hanteert zelf ook eens te proberen. Dat zijn presentatie online staat had nog een voordeel, iedereen weet dat die ter beschikking staat om nog eens na te lezen dan wel door te sturen.

Als we het over ICT en de mogelijkheden daarvan hebben dan is er merkwaardig genoeg in de wereld van communicatie vaak toch een communicatiegebrek. Hiermee wordt bedoeld dat het voor velen niet duidelijk is waarover het gaat en hoe je dat aanpakt. Door de zaal met het programma Answergarden te bevragen werd duidelijk dat er meerdere invullingen worden gegeven aan de vraag hoe word ik een efficiënte docent met behulp van ICT.
Hiermee ging de spreker in op het OESO onderzoek van een half jaar geleden ”Students, Computers and Learning, making the connection”. Een rapport dat heel wat tongen had losgemaakt. Hoewel het rapport alom werd geprezen lijkt het er op alsof maar weinigen het echt hadden gelezen.
Pas na goed doorlezen kon de conclusie volgens van Ast zijn, dat ICT pas effectief is als aanvulling op goed lesgeven; slecht onderwijs kan niet vervangen worden door technologie.

2016-03-09 15.16.00Met een verwijzing naar het boek zijn volgens de auteurs van Kleppen dicht de volgende zeven elementen nodig om ICT goed in te zetten op het juiste moment. Bij elk element werd een voorbeeld en een hoofdstuk uit het boek aangeven.

  • PACK: technologie ondersteunend aan didactiek en vakinhoud (hoofdstuk 1)
  • Denken-delen-uitwisselen, m.b.v. Answergarden, Padlet, Lino It (hoofdstuk 2)
  • Denk na over de plaats van je instructie en of het digitaal mag en kan (hoofdstuk 3)
  • Start eenvoudig met bijvoorbeeld Socrative, Kahoot of Plickers, maar doe wel iets met de resultaten! (hoofdstuk 4)
  • Alweer een verslag? Laat leerlingen kiezen voor een andere vorm, digitale verwerkingen (hoofdstuk 6)
  • Gebruik toepassingen voor samenwerkend leren (hoofdstuk 7) bv. Google, Microsoft, PBWorks
  • Kijk hoe je bijvoorbeeld met Google presentations icm bitly.com (hoofdstuk 8 en 9) effectief leren bevordert.

Het tweede deel van de middag ging over samenwerken en samendoen. De aanwezigen waren in drie themagroepen verdeeld, te weten:

1. Bedenk een plan hoe je de overgang PO – VO vorm kunt geven
2. Hoe kun je digitale content gebruiken / toepassen in je les / dagelijkse praktijk?
3. Er komt van alles op ons af in het onderwijs (o.a. vanuit strategisch plan en advies
Platform #Onderwijs2032). Wat heb jij nodig om in deze ontwikkelingen mee te kunnen gaan?

Omdat goede plannen succesvol kunnen zijn riep Aad van der Drift op om ook eens te kijken of het idee geschikt is als aanvraag bij LeraarOntwikkelFonds (LOF). Dit fonds gaat ervanuit dat leraren uit PO, VO of SO met een idee om het onderwijs te verbeteren gesteund moeten worden om dat idee in de praktijk te brengen. Hiervoor is een bedrag van € 4.000-75.000 beschikbaar.
Na afloop van de sessie met de drie groepen hadden er twee een aanvraag-waardig idee. Daar deze bijeenkomst vooral bedoeld was als inspiratiesessie is het nu zaak om goede ideeën in daden om te zetten.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd binnen het kader van het strategisch beleidsplan O2G2.

This entry was posted in ICT, Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.