VERRIJKINGSMODULE

“Programmeren met Aad”
2015-0415 PROGRAMMEREN 2015Ieder jaar biedt het Zernike College zgn. verrijkingsmodules aan. Leerlingen van diverse basisscholen mogen dan zes keer een wekelijkse les volgen. In de zes lessen werd telkens gewerkt van probleem naar oplossing. Uiteindelijk kon deze manier van denken eenvoudig meehelpen om een computerprogrammatje te maken met Scratch.
Scratch is een object-georiënteerde visuele programmeertaal die ontwikkeld is op de MIT (Massachusetts Institute of Technology)
De taal is geschikt voor het maken van programma’s zoals interactieve verhalen, animaties, spellen, muziek en kunst.
De naam scratch komt uit de muziek van de DJ-techniek scratchen, want net als op de dansvloer heb je met Scratch ook de mogelijkheid om muziek, bewegingen en afbeeldingen samen te mengen in een animatie.
Sommige van de deelnemende leerlingen ontwikkelden ook thuis hun vaardigheden zodat na de zesde bijeenkomst er prachtige resultaten werden opgeleverd.

This entry was posted in ICT, Nederland, Onderwijs, Winsum and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.