KINDERTRANEN

2015-04-13 09.02.37Burgemeester Rinus Michels reikte op 13 april boekje Kindertranen uit aan kinderen van groep 8 van obs De Tiggeldobbe in Winsum. Het verhaal gaat over een verraden joods meisje, dat wordt weggevoerd uit Kamp Westerbork. De burgemeester ontving het boekje van Anneke Wallage, weduwe van Nol Wallage die het verhaal als scholier van de Rijks HBS in Groningen schreef. Michels vraagt op deze manier aan alle basisscholen in de gemeente of zij met hun leerlingen stil willen staan bi…j het feit dat het 70 jaar geleden is dat er een einde kwam’ aan de Tweede Wereldoorlog. Alle leerlingen van groep 7 en 8 in de gemeente krijgen het boekje uitgereikt, net als een grote groep leerlingen van CSG Winsum en Terra Winsum.
Het boekje is geschreven door Nol Wallage, een overlevende die uit Westerbork is weggevlucht. Na zijn overlijden in 1987 vond Anneke in een doos papieren op zolder een opstel dat Nol in februari 1946 schreef. Het is een opstel over het joodse meisje Marion, die werd weggevoerd uit kamp Westerbork.2015-04-12 17.47.19

Of Marion wel of niet bestaan heeft, ze lijkt in ieder geval door Nol te zijn neergezet ter nagedachtenis aan alle dierbaren die destijds zijn weggevoerd naar concentratiekampen.
De ouders van Nol zijn tijdens de oorlog weggevoerd naar Sobibor en niet meer teruggekomen. Met dit schoolopstel leek Nol voor zichzelf een streep te trekken onder zijn verleden, om verder te kunnen gaan met zijn leven. Nol kreeg, heel uitzonderlijk toen, een 10 voor dit opstel. Dochter Inge Wallage heeft deze uitgave van Kindertranen verzorgd, inclusief de opvallende omslag.
Zij heeft het boekje eveneens vertaald in het Engels. De kosten van de druk van Kindertranen worden betaald door de gemeente Winsum. Doel is het boekje zoveel mogelijk te verspreiden onder de schoolgaande jeugd. Vanuit herinneringskamp Westerbork en het United States Holocaust Memorial Museum in Washington is vele belangstelling voor het opstel en het boekje.
Na de uitreiking van het boekje gaf mede-initiatiefnemer Aad van der Drift samen met Anneke Wallage een open les aan de leerlingen. Daarbij lieten zij zien hoe groot2015-04-16 00.45.02 het onrecht is, dat een jongen als Nol Wallage werd aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ze deden dat door het tonen van foto’s die leefomstandigheden van de familie Wallage in en tijdens de oorlog verbeelden. Tijdens en het verhaal mochten leerlingen alle vragen stellen die ze wilden.

Meer weergeven

This entry was posted in Nederland, Onderwijs, Verhalen, Winsum and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.