Taart van D66 voor vrijwilligers Wierdenlandmuseum

imageEZINGE – D66- raadslid Aad van der Drift kwam op Valentijnsdag wel met een heel smakelijke traktatie naar de vrijwilligers van het Wierdenlandmuseum: een grote, door bakker Leistra, gebakken taart.

De vrijwilligers waren die morgen uitgenodigd door directeur Benoit Mater om te vieren dat een geweldige klus juist door al die vrijwilligers was afgerond: de herinrichting van het Museum. Er was daarbij slechts één professionele kracht ingeschakeld: nl. Osingadesign.

Door een legaat van Antje Dijk aan de Streekhistorische Vereniging Middag kon de herinrichting plaats vinden. In de nieuwe opzet gaat het om drie thema’s: het landschap, het bekende verhaal over Ezinge en in de nieuw ingerichte zaal de wierden. Het reeds aanwezige paardengraf kwam in een nieuwe context te staan.

Van der Drift, die volgens hemzelf ‘wat heeft’ met het Wierdenlandmuseum, waar hij al achttien jaar regelmatig met schoolklassen komt, prees de vrijwilligers. Door hen is er veel mogelijk in de maatschappij. Bij D66 staan vrijwilligers dan ook in hoog aanzien.

Tijdens de bijeenkomst was ook bestuursvoorzitter Gerke van Dam aanwezig. Hij was duidelijk in zijn nopjes dat de grote klus, waardoor het Museum nog aantrekkelijker is geworden, er op zit.

De vrijwilligers lieten zich de taart goed smaken. De saamhorigheid tussen hen is door de werkzaamheden van de afgelopen periode flink gegroeid.

Bij de foto: Overhandiging van D66-taart aan vrijwilliger Henk van der Veen uit Feerwerd.

This entry was posted in Politiek, Winsum and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.