Restauratie Molen De David komt steeds dichter bij

Op het terrein van het Openluchtmuseum Het Hoogeland staat een juweeltje: Molen De David. Nu nog in slechte staat, maar als hij eenmaal is gerestaureerd, dan krijgt het museum daardoor een extra trekker.

Molen De David is een piepklein molentje. Eeuwenlang waren er verspreid over ons land, waar het altijd waait, talloze van zulke molens. Kleine bedrijven gebruikten ze, voornamelijk voor zaagwerk. In de loop der tijden verdwenen ze geruisloos. Niemand miste ze eigenlijk. Door hun bescheidenheid vielen ze ook niet erg op, dit in tegenstelling tot de grote en immense molens, die ons land ook telde en nog telt.

Molen De David werd rond 1890 gebouwd in Thesinge door Christiaan Bremer en Klaas Kremer. Ze experimenteerden er mee om zelfzwichting uit te proberen. Toen dat lukte, werd dit succesvolle wieksysteem op vele molen in het noorden aangebracht. Molen De David werd toen een zaagmolen en was tot 1934 in gebruik tot de elektromotor dit werk overnam.. Bremer had overigens in de gaten dat het bij De David toch om een waardevol object ging en hij sloeg alles op in Adorp. In de 80-er jaren van de vorige eeuw werd De David weer in elkaar gezet. Het fraaie molentje kreeg een plekje bij Verhildersum. Helaas bleek het niet tegen een fikse storm bestand. Piet Groot uit Winsum ontfermde zich er later over. Dit duurde tot september 2011 toen De David naar zijn definitieve eindbestemming, Het Hoogeland te Warffum werd overgebracht. De molen werd voorgedragen voor de Nationale Molenprijs, en werd eervol tweede.

Aan deze verhuizing ging natuurlijk heel wat vooraf: een groep enthousiastelingen had oog gekregen voor het monumentje. Zij waren van mening dat De David moest worden gerestaureerd en voor het nageslacht bewaard, helemaal omdat het om een uniek exemplaar gaat. De David in de enige in zijn soort.

Om alles goed te regelen werd Stichting Behoud Molen De David opgericht, met als bestuursleden Annette Broekhuizen, Johan van Dijk, Bert Jansen, Piet Groot en Stijn van Genuchten. Voor de restauratie bleek een flink bedrag nodig te zijn € 85.000,- Het stichtingsbestuur is uiterst creatief. Het zet verschillende activiteiten op poten en benadert verschillende instellingen. Dat blijkt zoden aan de dijk te zetten. De BankGiroLoterij keerde maar liefst € 25.000,- uit en zeer onlangs maakte het Dr. Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds bekend € 5.000,- bij te dragen.

Maar er moet nog veel meer geld binnen komen voordat de opdracht tot restauratie kan worden gegeven. Het stichtingsbestuur heeft daarvoor verschillende mogelijkheden ontwikkeld. Wie De David een warm hart toedraagt, is van harte uitgenodigd om een bedrag te storten op rekeningnummer 307235602. Omdat de stichting een ANBI-status heeft zijn giften fiscaal gezien aantrekkelijk. Ook kan men een onderdeel van De David adopteren. Dat kan voor een groot bedrag, maar ook voor een klein bedrag (heel leuk voor kinderen).

Om De David meer bekendheid te geven, is er inmiddels een zeer geslaagd benefietconcert geweest en loopt er momenteel een ansichtkaartenactie.

Zeer onlangs kwam het bericht binnen dat het Prins Bernhardfonds € 5.000,- beschikbaar stelde. Dat kunnen er zelfs nog € 10.000,- worden. Vooraarde is dat er dan aan eigen bijdrage ook € 10.000,- moet zijn binnegkomen. De teller staat daar inmiddels op € 7.000,-. Als bedrijven en particulieren nu hun best doen met adopties, dan moet dat wel lukken.

Een indrukwekkend Comité van Aanbeveling staat helemaal achter de plannen van het bestuur en hoopt dat zeer velen een steentje bijdragen, zodat De David op korte termijn kan worden gerestaureerd. Dit Comité bestaat niet alleen uit de burgemeesters van de gemeentes, waar De David zich ooit heeft bevonden, maar ook om Prof. dr. Doeko Bosscher en de Commissaris van de Koningin Max van der Berg. Bij de burgemeesters gaat het om André van de Nadort, Koos Wiersma, Rinus Michel en Marijke van Beek.

Wie meer over Molen De David te weten wil komen, doet er goed aan om een kijkje te nemen op de site www.molendedavid.nl.

 

Geschreven door Janny de Weijs

This entry was posted in Nederland, Winsum and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.