ICT-voorzieningen gemeente Winsum

imageD66 juicht het voorstel van het college van B&W toe om in samenwerking met de gemeentes Bedum en de Marne investeringen te doen op ICT-gebied. D66 is voor grotere gemeentelijke eenheden in de provincie Groningen, waarbij samenwerking met buurtgemeentes nu al een goede optie is. Gemeentelijke ICT-voorzieningen moeten up to date zijn en blijven. In dat licht gezien is een afschrijvingstermijn van 5-7 jaar, zoals het college dat nu voorstelt, dan ook onvoldoende.

Zo kunnen burgers, die via een app (BurgerConnect) op de mobiel bij de gemeente iets melden over b.v. de riolering, als antwoord krijgen dat de ambtenaar de melding niet kan ontvangen met de huidige software. Duidelijk een ongewenste situatie.

raadsvergadering 27 september 2011

This entry was posted in Politiek, Winsum and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.