LEERLINGEN WERKEN MEE AAN INSTRUCTIEFILM LIVE@EDU

imageZolang internet in onze school al beschikbaar is hebben alle leerlingen en personeelsleden een eigen e-mailadres. De eerste jaren werd er hooguit door een kwart van de totale populatie gebruik van gemaakt.
In de afgelopen 14 jaar veranderde de manier waarop de mail een rol speelde in het dagelijks leven drastisch. Werden er vroeger nagenoeg alleen maar teksten verzonden, tegenwoordig gaan zelfs boeken, brieven, rapporten, foto’s en zelfs filmpjes over de mail.
Docenten maken al jaren gebruik van de mogelijkheden van schoolmail, leerlingen in veel mindere mate. Een reden daarvoor is de geringe capaciteit van de mailbox; een andere reden de naam die achter de apenstaart staat. Een paar jaar geleden heb ik daar navraag naar gedaan en uit de reacties bleek dat een groot struikelblok.
Mail is een noodzakelijk onderwijshulpmiddel geworden. Docenten en leerlingen sturen dagelijks veel materiaal, waardoor het eenvoudig mogelijk is samen te werken. Denk maar aan voorbereidingen voor proefwerken, huiswerk of opdrachten, maar ook vanuit de schoolscanners kan iedereen elkaar iets toesturen.
Steeds vaker wisselen leerlingen zeer grote bestanden uit, of werken ze samen in een project aan het zelfde document.
Voor een school als het Zernike College is de omvang van al deze digitale transacties dermate omvangrijk, dat het niet meer mogelijk was om dit intern op een betaalbare en betrouwbare wijze te regelen.
In 2008 kwamen wij in aanraking met een interessante oplossing. Extern plaatsen van mail en bestanden blijkt mogelijk, zelfs gratis. Als eerste school in Nederland zijn we daarna voorzichtig met Live@edu aan het experimenteren geslagen. In klas 3A in Zuidlaren begonnen we dit experiment.
De school bezit gelukkig ook nog een andere domeinnaam, waardoor de reguliere mail niet in de war kwam.
Het enthousiasme van personeel en leerlingen zorgde ervoor dat binnen een maand de hele school betrokken werd bij deze pilot. Na een jaar experimenteren hebben we vorig jaar na de zomervakantie Live@edu schoolbreed ingevoerd, zodat we nu in de ‘cloud’ werken, zoals online-diensten bekend staan.

Live@edu
Het hele voortgezet onderwijs wordt zich steeds meer bewust van de mogelijkheden die de cloud hen biedt. Voor scholen is het immers een goede en gratis oplossing voor twee kostbare zaken, mail en opslag. Vooral de mail en de Skydrive-opslag zijn interessante opties.
Zo kan er mail verzonden worden tot 20 MB en heeft de mailbox een omvang van 10 GB. Met het mail account kan iedereen op Skydrive zijn bestanden opslaan en delen. Deze bestanden zijn zowel op school als thuis te benaderen.
Vlak voor de zomer kregen we Office 10; vanuit deze versie is het zelfs mogelijk heel eenvoudig de online bestanden te gebruiken.
Om online te werken krijgt elke leerling een zogenaamd Live account.
Dit account is te koppelen met een eigen live, hotmail of msn adres. Het school e-mailadres is dan niet meer nodig. Wel komt alle mail naar bijvoorbeeld leerlingnaam@zernike.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. bij de betreffende persoon in zijn mailbox.
Er kan nog veel meer met het live-account dat iedereen heeft gekregen.

Om dat helder te maken hebben leerlingen van onze school vorig jaar meegewerkt aan instructiefilmpjes.
De filmpjes staan hier:

Spaces

 

Skydrive
Wat is Live?
This entry was posted in ICT and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.