D66 in de Wiekslag

 

D66 is terug in Winsum. Acht jaar geleden haalde de partij de kiesdrempel niet en verdween daarmee uit de raad. Met lijsttrekker Aad van der Drift hopen de democraten op 3 maart op meer succes. Daarbij zet de 54-jarige Winsumer in op verandering. Een gemeente die meer open staat voor burgers en beter met de inwoners communiceert.

Aad van der Drift is geboren in Den Haag en belandde via Groningen, waar hij studeerde, in 1995 in Winsum. Hij kan genieten van de rust die het Groninger landschap biedt. In het dagelijks leven is Van der Drift, die getrouwd is en twee zoons heeft, ICT-manager. Daarnaast is hij nog één dag in de week docent op het Zernike College.

De Winsumer liet zich tijdens de afgelopen periode al regelmatig zien in de raadszaal en toonde zich een fel tegenstander van de plannen op het Boogplein. ,,Dat ben ik nog steeds, maar ik ben wel zo reëel om te concluderen dat die beslissing is genomen. Ik zal het nog veel erger vinden als de situatie blijft zoals die nu is. Soms moet je ook slikken in de politiek. Wij willen een open partij zijn en houden niet van achterkamertjespolitiek. Als D66-er ben ik natuurlijk voor meer contact met de burger. Als ICT-er zie ik veel in uitbreiding van gemeentelijke dienstverlening via het internet.

Wat zijn de drie speerpunten uit het programma van D’66:
– betere communicatie met inwoners, openingstijden gemeentehuis uitbreiden
– ruimtelijke invulling geven aan lege plekken in de gemeente
– zorgen voor een evenwichtige begroting zonder de lasten te verzwaren

De provincie krijgt de financiering van de nieuwe provinciale weg Winsum-Groningen niet rond en wil nu geld van de betrokken gemeenten zien.Wilt u meebetalen aan een nieuwe N361?
Wij vinden dit een verantwoordelijkheid van de provincie. Bovendien vinden wij een verlegging van deze weg tegen hoge kosten niet noodzakelijk. De echte problemen doen zich pas voor in Groningen waar het verkeer in de ochtend- en avondspits vastloopt. Wij vinden dat het geld beter uitgegeven kan worden aan een opknapbeurt van de huidige weg en verbetering van het openbaar vervoer richting de stad, zoals dubbel spoor op het traject Groningen-Winsum en de regiotram.

De inwoners van de kleinere dorpen in deze gemeente merken dat er steeds minder voorzieningen dichtbij huis overblijven. Wat wilt u voor deze inwoners doen om ze plezierig te laten wonen?
Het heeft in onze ogen geen zin om voorzieningen te veel te versnipperen, zodat elk dorp tenminste iets heeft. Goede voorzieningen moet je echter klusteren. Een voorbeeld hiervan is het steunpunt Adorp/Sauwerd/Wetsinge dat een digitale boodschappenlijn heeft met een kloppend hart, het dorpshuis. Dorpshuizen hebben sowieso een belangrijke functie om de gemeenschapzin te versterken. De raad zou bijvoorbeeld ook eens in zo’n dorpshuis kunnen vergaderen in plaats van altijd in het gemeentehuis in Winsum.

Baflo haalt Winsum wat betreft winkelbestand bijna in. De middenstand heeft het moeilijk. Ook het project Boogplein wat het koopcentrum Winsum een impuls moet geven komt niet van de grond. Welke bijdrage wilt u leveren aan een beter ondernemersklimaat?
Wat betreft het Boogplein laat de gemeente momenteel zien dat men wel wil, maar is het wachten op de behandeling van de bezwaarschrijften tegen de huidige plannen. Als gemeente kunnen we in ieder geval met de ondernemers in contact blijven door zelf bijeenkomsten te organiseren. Het is voor ondernemers moeilijk om zelf een voortrekkersrol te spelen omdat er veel kleine ondernemingen zijn en er al hard genoeg gewerkt moet worden om het hoofd boven water te houden. De komst van de Aldi vinden we bijvoorbeeld wel weer een hele goede zaak. Dit betekent dat inwoners van deze gemeente voor een discounter niet naar Groningen of Bedum hoeven.

Veelgehoorde kritiek is dat in de gemeente Winsum alles zo langzaam gaat en er weinig gebeurt. Wat is daarvan volgens u de oorzaak en wat moet eraan gedaan worden?
Een belangrijke oorzaak is volgens ons dat er veel te veel plannen worden gemaakt, die met zo’n kleine organisatie niet tegelijkertijd realiseerbaar zijn. Daarnaast is het college ook nog eens tussentijds gevallen wat ook niet heeft bijgedragen  aan een snelle besluitvorming. Tijd is een belangrijke factor en daar moet meer aandacht aan besteed worden. De raad kan hier ook een rol in spelen door tijdslimieten te stellen bij de uitvoer van projecten.

Er zijn de afgelopen jaren heel wat ambitieuze bouwplannen gepresenteerd die mede door een instortende woningmarkt niet tot uitvoer zijn gekomen. Wat is nu verstandig met het oog op nieuwbouw?
Allereerst de lege gaten in de dorpen opvullen en voorzichtigheid met uitbreiding van nieuwe wijken. Obergum-Noord is een prima plek waar nog gebouwd kan worden. Ik denk trouwens dat de dorpen als Winsum, Sauwerd en Adorp altijd aantrekkelijk blijven voor forensen omdat ze dichtbij de stad liggen en daardoor aantrekkelijk zijn.

Doordat een gemeente als Winsum steeds minder geld van het Rijk krijgt, komt de organisatie steeds meer onder druk te staan. Moet Winsum meer de samenwerking met andere gemeenten zoeken?
Een gemeente als Winsum moet dezelfde diensten verlenen als veel grotere gemeenten. Er ligt zoveel werk dat samenwerken voor de hand ligt. De gemeente De Marne zou hierbij een logische partner zijn. De sociale diensten werken bijvoorbeeld al samen. Ook een samenwerking met andere buurgemeenten als Bedum, Zuidhorn en Eemsmond is in onze ogen niet verkeerd. Fuseren met andere gemeenten lijkt ons vooralsnog geen goed plan. Winsum moet eigen beslissingen kunnen nemen.

Bent u voorstander van één groot gezamenlijk sportpark in Winsum? Is dat financieel ook haalbaar in uw ogen?
Ik ben er zeker voorstander van, maar wat ons betreft ligt het initiatief daarvoor bij de betrokken verenigingen. Ik zou niet weten waar de gemeente Winsum het geld vandaan moet halen om dit te realiseren. De gemeente kan in mijn ogen wel een actieve rol spelen bij het verwerven van gronden en het regelen van vergunningen.

De sfeer in de raad was de afgelopen periode niet altijd even goed. Het dieptepunt was wel de val van het college begin 2007. Welke bijdragen wilt u leveren aan een betere sfeer en samenwerking?
Wij willen een fatsoenlijke partij zijn, die ook de samenwerking zoekt met andere partijen. We willen ons inzetten voor alle inwoners, ieder deel van de gemeente is me even lief. We moeten beseffen dat we in een fantastisch mooi stukje Nederland wonen. De raad krijgt na de verkiezingen waarschijnlijk een heel nieuw gezicht met mensen die niet besmet zijn met het slangenkuilsyndroom dat Winsum al een tijd in haar greep houdt.

Het is nu al duidelijk dat de gemeente Winsum de komende jaren flink moet bezuinigen. Welke keuzes maakt uw partij hierin?
Absoluut geen lastenverzwaring voor burgers. Er wordt in Winsum al genoeg betaald. Daarnaast mag de gemeente niet voor extra uitgaven komen te staan. Er moet echter flink bezuinigd worden, dus misschien moeten er wel projecten teruggedraaid worden. In ieder geval willen we ook dat mensen met een minimuminkomen ontzien worden. We gaan voor een verdeelde welvaart.

Als de gemeente Winsum morgen de Lotto wint en 1 miljoen euro krijgt overgemaakt, waar moet dit bedrag dan volgens u als eerste in geïnvesteerd worden?
– investeringen die op lange termijn geld opleveren zoals het onderhoudsvrij maken van sportvelden
– het gemeentehuis langer open stellen voor betere dienstverlening naar de burgers
– de bouw van een fatsoenlijke gemeentelijke website
– meer toeristische promotie maken voor de onze gemeente


Voorspel de uitslag van de verkiezingen in Winsum:
CDA 3, PvdA 3, VVD 2, ChristenUnie 2, GroenLinks 2, Gemeentebelangen 1, D ’66 2

This entry was posted in Politiek and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.