WAARAAN HERKEN JE EEN EFFECTIEVE LERAAR?

imageOnlangs las ik op de blog van Frans Droog het artikel “7 Traits of Effective Teachers”. De titel sprak mij onmiddellijk aan. Net als veel andere vakgenoten leg ik mijn ziel en zaligheid in het onderwijs. Als dat effectief gebeurt dan bereik je volgens mij het meest.
Volgens Ross Morrison McGill, bedenker en auteur van de zeven kenmerken, werken genoemde punten goed in het Engels voortgezette onderwijs. McGill is een zeer invloedrijke auteur op sociale media en een van de meest gevolgde denkers op gebied van onderwijs op twitter (hiervoor kreeg hij zelfs een award). Het is niet voor niets dat men hem zeer invloedrijk vindt voor het onderwijs in het Verenigd Koninkrijk. Ross baseert zijn zeven kenmerken op zijn twintigjarige ervaring met ruim 1000 collega’s.
De door hem genoemde kenmerken staan hieronder opgenoemd.

Kort toegelicht komt dit op het volgende neer:

1. Passie
Leraren met passie voor hun werk houden van lesgeven, van leerlingen en van hun vak, maar een effectieve leraar kent ook de beperkingen. Het is duidelijk dat lesgeven vermoeiend en moeilijk is.
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat hij met zijn leerlingen op één lijn zit; leerlingen leren minder goed van iemand waar ze een hekel aan hebben.

2. Gepland en georganiseerd
Een effectieve leraar organiseert zijn lessen. Planning is vooral gericht op het leren. Zo hoort een goed georganiseerd leslokaal bij effectief lesgeven. Goede leslokalen zijn ingericht om te leren.

3. Reflectie en met een open geest
Als leraar voor de klas wordt je voortdurend geëvalueerd. Niet alleen door de leerlingen, maar ook door schoolleiding, ouders, collega’s en directie.
Er is altijd ruimte voor verbeteringen. Een effectieve leraar staat open voor feedback en werkt aan die verbetering.

4. Risico nemen en verandering omarmen
Een effectieve leraar weet dat er in de school van alles niet volgens plan verloopt. Flexibel handelen is dus van groot belang. Daarbij komt ook dat ieder jaar hetzelfde lesje in je klas niet past bij de voortdurende verandering waaraan de samenleving en dus de leerlingen onderhevig zijn. Een effectieve leraar is een expert op zijn terrein en onderhoudt de laatste vakinhoudelijke, pedagogisch, didactische inzichten.

5. Samenwerken
Effectieve leraren hebben het vermogen om positieve energie hun klaslokaal binnen te brengen. Zij proberen ook hun collega’s dat positieve geluid mee te geven. Zij zijn zich bewust van de persoonlijke uitdagingen die iedereen binnen en buiten de school heeft, maar laten deze achter op het moment dat zij het klaslokaal binnen stappen. Effectieve leraren onderschatten nooit de waarde van de expertise die binnen de school aanwezig is en zoeken dus samenwerking op. Zij vergeten nooit het belang van het delen van ideeën door discussie, of via praktische voorbeelden.

6. Obstakels verwijderen
Het gaat hierbij om het slechten van barrières die het leren beperken. Een effectieve leraar weet dat er bijvoorbeeld sociale en intellectuele ongelijkheden zijn, maar hij zal steeds proberen deze tot een minimum te beperken. In elk geval zal de kwaliteit van het onderwijs hoog blijven onder alle omstandigheden.

7. Consistent zijn
Effectieve leraren geven altijd les op hun manier binnen de grenzen van de school. Er zijn geen verrassingen, hoewel zij hun collega’s kunnen verrassen met ongewone en buitengewone ideeën. Hun gedrag zorgt nooit voor een probleem, omdat hun reputatie en bewezen kwaliteit voor zichzelf spreekt. Zij geven altijd 100% in alles wat zij doen. Zij zijn betrouwbaar en doen wat zij doen omdat zij een passie hebben voor onderwijs. Zij doen het niet omdat zij het gevoel hebben het te moeten doen.

Bij mij rees de vraag: Hoe effectief ben ik. Weliswaar scoor ik op alle vlakken, maar ik weet echter niet of dat voldoende is. Daarbij hou ik van mijn vak en wil ik mijn leerlingen iets mee geven waardoor ze verder kunnen. Wellicht is de twijfel en reactie daarop een achtste eigenschap die niet door McGill wordt genoemd. Een effectieve leraar denkt dat het altijd beter kan en heeft daarvoor twijfel nodig.
Professionele ruimte, waardering en een professionele standaard om je aan te toetsen helpen natuurlijk ook om als docent effectief te worden.

McGill is auteur van 100 Ideas: Outstanding Lessons. Met dit boek haalde hij de Amazon top 100 in 2013. Een ander boek van hem is, “Teacher Toolkit: helping you survive your first five years”

This entry was posted in Onderwijs. Bookmark the permalink.

Comments are closed.