Leerlingen Aplus klas krijgen les in raadszaal gemeente Haren

2015-0417 ZERNIKE gemeente Haren 03Bij het vak WO+ wordt in groepen gewerkt aan interessante beroepsgerichte opdrachten, waarbij onderzoek centraal staat. Het laatste project van dit schooljaar gaat over het maken van een leerling vriendelijke schoolomgeving. Bij de opdrachten hoort kennismaken met vakmensen. Wethouder Verbeek van de gemeente Haren is als betrokken bestuurder verantwoordelijk voor de nieuwbouw van onze school aan de Kerklaan en wordt daarbij ondersteund door mevr. de Boer. Beiden zijn mede verantwoordelijk voor het goede verloop van de inrichting van de ruimte rondom de school. Zowel de heer Verbeek als Mevrouw de Boer gaven een heldere uitleg over het project. Gedurende zijn inleiding daagde de wethouder de leerlingen uit om met realiseerbare oplossingen te komen. Verbeek gaf duidelijk aan dat de gemeente altijd openstaat voor haar burgers, hoe oud of jong ook. Op grond van deze uitdaging zal de eindpresentatie in juni in het gemeentehuis plaatsvinden.
Mevrouw de Boer legde de leerlingen middels een PowerPoint vervolgens uit wat de uitdagingen waren om nieuwbouw als die van het Zernike College te realiseren. Volgens haar moet er rekening worden gehouden met de omwonenden, de natuur, openbaar vervoer en het verkeer.
Het is natuurlijk ook aan de leerlingen om die afwegingen te maken, al mag dat de creativiteit van het project niet in de weg staan.
Dat niet alle oplossingen in het bouwen of verleggen van straten hoeft te worden gestoken bleek uit een discussie over veranderende schooltijden en het betrekken van de Hortus bij onze school.
De bijeenkomst in de raadszaal van de gemeente Haren leverde in elk geval veel stof tot nadenken, wellicht het belangrijkste onderdeel van het vak WO+

This entry was posted in Onderwijs. Bookmark the permalink.

Comments are closed.