LEARNING CHALLENGE RICOH

School van de Toekomst

aadAl op afstand is te zien dat de locatie van Ricoh in Den Bosch een bijzonder gebouw is. Wellicht heet het pand met de twee palmboomkassen op de bovenste verdieping aan de buitenkant dan ook niet voor niets Belvedere.

Afgelopen voorjaar heb ik mij namens onze school ingeschreven bij Learning Challenge.
Met deze door Ricoh opgezette wedstrijd wordt beoogd om nieuwe technologie in te zetten.
Uit de ruim 65 inschrijvingen zijn er uiteindelijk zeven gekozen die voor de hoofdprijs gaan, ook het Zernike College zit daarbij. Na een korte uiteenzetting kregen de kandidaten eerst een 10-minuten-gesprek met de juryleden. De jury bestaat uit zeven prominenten op gebied van ICT en verander-management. Twee leden van de jury bleven mij vooral bij. De eerste was Daniella Overbeek die ik nog van Kennisnet kende. De ander was Ronald van den Hoff de bedenker en oprichter van Seats2Meat. Later op de dag, tijdens het juryberaad, gaf hij een presentatie.

Ricoh film

imageDe eerste presentatie gaf ik. Kort gezegd komt het er op neer dat het volgens mij mogelijk moet zijn om leren op afstand mogelijk te maken. De materialen van Ricoh maken het mogelijk om dat op zeer eenvoudige wijze te realiseren. Techniek is altijd een belemmering geweest. Naast leren op afstand speelt ook dat het met mijn voorstel mogelijk is de lessen zeer eenvoudig op te nemen om later nog eens te bekijken. Daarna kwam het Greijdanus, enigszins gehinderd door technische problemen komt na drie pogingen hun verhaal op gang. Zij zien een open leercentrum voor zich met zoveel mogelijk IT. Dat varieert van digitale camera’s tot en met videoconferencing sets. Het Willem van Oranje College was de derde kandidaat. Naar analogie van de bakkerij waar de klanten hun eigen brood bakken werd aangegeven dat leerlingen zelf hun onderwijs inrichten. Activerend onderwijs op maat is het doel van deze school. Deze school uit Waalwijk werd uiteindelijk de winnaar van The Learning Challenge. De jury gaf aan erg enthousiast over de innovatieve denkwijze van het Willem van Oranje College te zijn en was onder de indruk van de manier waarop de school digitale leermiddelen in wil zetten om het onderwijs persoonlijker, leuker en interessanter te maken.

Na de pauze gaf Tim van het Nijmeegse College Groenewoud aan dat onderwijsvernieuwing een kwestie is van voorlopers die te ver voorlopen en te veel traditionele lessen. De lessen zijn net zo goed als de docent voor de klas. De gedroomde les is een experiment om de samenleving van de toekomst te bouwen. Zal er in 2050 anarchie zijn of is de samenleving door technologie gereguleerd. Daarbij kunnen de niet nader benoemde producten van Ricoh een rol spelen. Deze docent geeft op basis van zijn vak (maatschappijleer) aan leerlingen een uitdagende manier van leren; de kwaliteit van lessen is gebaseerd op de kwaliteit van het materiaal en onafhankelijker van de docent.

imageDaarna kwam Arjan Witte van het Calvijn College uit Middelburg. Het idee van die school is een aanloop naar een situatie waarbij niet meer 5 maar 4 dagen les wordt gegeven. Op één dag per week wordt er virtueel les gegeven. Maatwerk en lesgeven in kleine groepen helpt leerlingen die meer steun nodig hebben in een vak.

Cool-lezen gaat er vanuit dat er steeds minder wordt gelezen, Ankie Cuijpers van het Mondriaan College uit Oss gebruikt dit als uitgangspunt voor het project Cool-lezen.
ICT kan een belangrijke rol spelen bij het lezen van leerlingen. Laat leerlingen lezen en daarna de inhoud op een vrije manier verwerken. Verfilmen, promotiefilm maken of andere ict-middelen. (vb: een boektrailer, inzet van iMovie (iOS), het maken van een digitaal bordspel of vragen maken over de karakters, de verhaallijn en het plot. Ook docenten die de techniek niet beheersen, voor hen is er hulp om ook mee te kunnen doen.

De laatste school, Guido de Bres uit Amersfoort gaf bij monde van Harry Noppers een presentatie over Talentvol Onderwijs, waarom wachten tot 2020? De huidige manier van lessen is nogal chaotisch. Leerlingen van Guido de Bress hebben twee voorstellen ingediend. Daar is er één van gemaakt. De rol van de docent en de leerling verandert richting proces begeleiden.
De leerling kan op alle mogelijke manieren leren.

Hoewel een erg mooie dag toch een puntje van kritiek en dat betreft de publieksprijs. Discussie over het onderwijs is interessant voor groepen die op de een of andere manier hun hart in dat onderwijs hebben liggen en niet de slimme jongens en meisjes die stemmen regelen voor een plan.

Deze dag was uitermate leerzaam. Scholen die stil blijven staan in hun ontwikkeling zouden er veel van op kunnen steken. Opvallend bij deze uitdaging was dat deelnemende scholen allen de toekomst van het onderwijs en het belang van de leerlingen voorop hadden staan. Dat Ricoh zo het voortouw durfde te nemen mag dan ook als heel bijzonder worden ervaren.image

This entry was posted in ICT, Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.