Rol schoolleiders cruciaal voor gebruik digitaal leermateriaal

imageGeschreven naar aanleiding van het lezen van een masterthesis van de Universiteit van Utrecht en een lezing van Alphons ten Brummelhuis bij VO content.

Onderzoeker Alfons ten Brummelhuis is ten zeerste overtuigd dat digitaal leermateriaal meer moet worden benut. Helaas blijft het gebruik in de praktijk blijft achter. Als verantwoordelijke voor het jaarlijkse vier in balans rapport geeft hij daarvoor 3 belangrijke oorzaken.

Ten eerste de invoeringsstrategie ( die is te traag en kostbaar) , ten tweede de ICT-kloof en als laatste het gebrek aan bewijskracht.

Het bevorderen van de deskundigheid van docenten en de menselijke randvoorwaarden voor de noodzakelijke cultuuromslag vragen naast leiderschap ook om samenwerking. Daar blijkt het in de praktijk nog vaak aan te ontbreken. Om beter digitaal leermateriaal te realiseren is een sterk signaal vanuit de gezamenlijke schoolleiders nodig. Niet individuele scholen, maar (regionale) klusters zouden de makers van digitaal lesmateriaal kunnen aanmoedigen en onder druk zetten.

De bereidheid om ict te gebruiken hangt nauw samen met wat de docenten goed onderwijs vinden. Ict-toepassingen die indruisen tegen de wijze waarop zij lesgeven zullen snel worden overgenomen. Volgens onderzoek is het duidelijk dat docenten geen lesmateriaal gebruiken als het niet duidelijk is of en hoe die de prestaties van leerlingen verbeteren (Erstad, 2009; Hattie, 2009). Opvattingen van docenten over de inrichting van onderwijs zijn deel van hun identiteit en professionele stabiliteit. Dit veranderen kan alleen in een geleidelijk proces.

image
Een aanpak die uitgaat van onderwijsbehoeften heeft de meeste kans van slagen. Leiderschap betekent docenten betrekken bij vernieuwing, ze motiveren en met hen een gezamenlijke visie ontwikkelen (Vanderlinde, 2011; Waslander, 2011). Dit geldt niet alleen voor de voorlopers, maar ook voor de afwachtende meerderheid.

Volgens Ten Brummelhuis is zelfstandig leren en leren leren niet voor iedere leerling is weggelegd. Leerlingen die het aan vaardigheden hiervoor ontbreekt, kunnen deze vaardigheden wel aanleren. Ze lopen echter wel een structurele onderwijsachterstand op.

Onderzoek waar ten Brummelhuis (hoofd onderzoek bij Kennisnet) zich op beroept zijn ondermeer: Verantwoordelijkheden van schoolleiders bij de integratie van ict in de transformatiefase (2010) en
http://www.kennisnet.nl/uploads/tx_kncontentelements/Masterthesis_Suzanne_Schut_3351068.pdf en Vier in Balans Monitor http://www.kennisnet.nl/onderzoek/vier-in-balans-monitor/ .

This entry was posted in ICT and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.