ONDERNEMERSBELASTING

Wie door winkelcentrum van Winsum rijdt ziet overal de plakkaten NEE. Toch is er tijdens de avond in de Hoogte een ander geluid geweest. Hoe het ook is, door de actie in het centrum zien we dat er bij de ondernemers geen duidelijke overeenstemming is. Belasting vragen aan ondernemers is ook een heikel punt.
MKB Nederland heeft bij schrijven van 4 januari het plan tegen het licht gehouden. Aan de kaders die MKB Nederland Noord stelt wordt door onze gemeente ruimschoots voldaan.
Mede op basis van deze brief zijn wij er van overtuigd dat dit initiatief voor Winsum een goed idee is.

This entry was posted in Politiek, Winsum and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.