NEE tegen de reclamebelasting

imageBelastingen zijn de meeste ondernemers een doorn in het oog. Begrijpelijk, omdat deze de winstmaximalisatie in de weg staan. Gelukkig zien wij met zijn allen ook wel dat belastingen een goede keerzijde hebben. Noodzakelijke gemeenschappelijke voorzieningen worden er uit betaald.

Toch denkt de gemiddelde D66-er zeer genuanceerd over de invoering van nieuwe belastingvormen. Zo keek de fractie van D66 ook tegen de, door de gemeente in te stellen, reclamebelasting voor het postcodegebied 9951 aan. Alleen als een meerderheid van de ondernemers zo’n belasting wil (al is het maar om de kosten evenredig te dragen) en als de kosten in redelijke verhouding tot elkaar staan, kon de fractie van D66 instemmen, zij het met moeite.
Helaas bleek geen van beide. De reclamebelasting is vrij fors voor mensen, die niet direct iets te maken hebben met activiteiten, die uit de reclamebelasting worden gefinancierd. Ook de draagkracht was minimaal. Al met al, redenen genoeg om deze lastenverzwaring voor de ondernemers af te wijzen. Diverse amendementen om de kosten te verlagen haalden het niet, er was geen brede consensus in de raad te krijgen. Kortom genoeg redenen om de ingediende amendementen en zeer zeker ook het voorstel zelf af te wijzen.

This entry was posted in Politiek and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.