Kadernota goedgekeurd

imageIn een extra vergadering van maandag 11 juli heeft de Winsumer raad de laatste besluiten genomen alvorens met reces te gaan.

Deze laatste vergadering voor de vakantie ging over drie punten die nog besloten moesten worden. Het ging allereerst om het wegenbeheerplan, de lokale heffingen en als belangrijkste de kadernota.
Afgelopen donderdag staakten bij een aantal van deze punten de stemmen zodat maandagavond de raadsleden opnieuw moesten opdraven. De 14 raadsleden die donderdag 7 juli aanwezig waren gaven 5 amendementen even veel voor als tegenstemmen. Reden dat alle partijen dit keer alles op alles zetten om als raad volledig in de raadszaal te verschijnen.

Het door CU, CDA, D66 en VVD ingediende amendement op het Wegenbeheerplan 2011–2015 betrof de bezorgdheid met betrekking tot afwaardering van wegen in Winsum. Slimme inkoop met buurgemeenten en meer geld voor onderhoud zouden volgens genoemde partijen deze kapitaalvernietiging kunnen voorkomen. Het amendement als ook het voorstel werden unaniem goedgekeurd. Opvallend was dat partijen die afgelopen donderdag nog afwijzend stemden nu voor waren. Wellicht zat daarom Groen Links zo zuur te kijken bij de stemming.

De nota lokale heffingen ondervond dit jaar vooral bezwaren van de oppositie. D66 was evenals de andere partijen niet gediend van de 3,5% OZB (onroerende zaak belasting) verhoging. Onze gemeente behoort al tot de duurste in het Noorden van het land. Met 10 tegen 5 werd de nota echter wel aangenomen. Ook een motie ingediend door Christen Unie en CDA haalde het steun van raad en het college. In de motie werd gevraagd te onderzoeken naar verlaging van de kosten van gemeentelijke diensten.

De kadernota 2011, het stuk waarin de gemeente aangeeft wat zij de komende tijd gaat ondernemen, werd uiteindelijk door de hele raad geaccepteerd. In de stemverklaring gaf D66 aan dit met de grootste moeite te doen. Deze partijen waren weliswaar tevreden met een aantal wijzigingen, maar bij hen stak vooral de te hoge belastingdruk. Voor de komende jaren blijft het vooruitzicht op een jaarlijkse verhoging 3,5%.

Alvorens te stemmen over de Kadernota kwam er nog een aantal amendementen. Opvallend daarbij was dat CU uiteindelijk tegen haar eigen ingebrachte amendement over de afvalstoffenheffing stemde.

This entry was posted in Politiek and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.