AFSCHEID DIRK DIJKSTRA rector 1995-1996

31-sanfransisco-061128In 1995 besloot het toenmalige kabinet enthousiast te beginnen aan ICT in het onderwijs. Een kolfje naar de hand van onze dan zojuist aangetreden rector. Jaren voordat ICT in school een belangrijke rol zou vervullen was Dirk Dijkstra op zijn pc al druk doende met lesroosters en een schooladministratieprogramma.
In 1995 was het dan zover, Windows 95 werd uitgerold en Ritzen besloot tot het ICT voorhoedescholen-programma. Zernike werd ICT voorhoedeschool. Na die succesvolle aanvraag kwam er geld voor infrastructuur en internet. De school bereikte maar liefst twee keer de status van Computerschool van het jaar.

Zernike werd voorloper op het gebied van ICT gebruik in het080411-04-SCHIPHOL wachten onderwijs. Om die rol te blijven vervullen werd er regelmatig gekeken in het buitenland. De laatste trip van Dirk was in 2011 naar Apple in Londen. In 2006 en 2008 werd de school door respectievelijk Sun en Microsoft uitgenodigd om in Amerika eens te kijken in de keuken van deze bedrijven.

Een hoop promotie overvalt je als bezoeker, al moest de meegebrachte kennis in daarna nog wel geadapteerd worden. Het is moeilijk om prachtige beloftes ter plekke te weerspreken, al doorzag Dirk snel de mooie verhalen . Zowel Palo Alto als Seattle leverden de school kennis en mogelijkheden op. We hebben een aantal jaren gewerkt met Sunrays, die later onvoldoende voldeden, wel hebben we nu nog steeds een mooi en efficiënt mailsysteem waar we in Seattle kennis mee maakten.

boot geldprijsReizen verruimt je blik wordt weleens gezegd. Dat kan zo wezen maar wie 10 uur naast zijn rector in een krappe vliegtuigstoel heen en weer naar de andere kant van de VS vliegt heeft veel vertrouwen in een goede afloop. Het genoegen was er in beide gevallen, het is goed reizen met Dirk.
Innovatief en veranderingsgezind kan men de ICT visie van foto2003Dirk Dijkstra het beste noemen. Ook waren het voormalige Tulip computerbedrijf en de Duitse innovatiebeurs CEBIT reisdoelen waar ideeën vandaan moesten komen. Kijkend naar die mogelijkheden verstond onze school de kunst ideeën om te zetten in handelen. Zernike had daarom na een bezoek aan Denemarken dan ook niet voor niets de eerste laptopklas van Nederland. Helaas waren we toen te vroeg, de techniek deed nog niet deed wat we ervan verwachtten. Maar wie net als ik zijn kind naar zo’n klas liet gaan en hem er ziet opbloeien weet dat ..eigenwijs onderwijs goed heeft uitgepakt.

Aad van der Drift

This entry was posted in ICT, Reizen and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.