BOOGPLEIN, JURIDISCHE KWESTIE?

Boogplein in 2007, voor de afbraak

Al maanden ligt de nieuwbouw van het Boogplein project stil.
De huidige raad is daarover weliswaar op 8 juni 2010 bijeen geweest tijdens een besloten vergadering, maar in de 10 daaropvolgende maanden werd er nauwelijks meer iets van vernomen. Meerdere keren heeft D66 in de raad gevraagd naar de status van voortgang in de hoop te komen tot openheid van zaken.

Het kale plein in het midden van Winsum leek alleen nog als Baistenmarkt te mogen functioneren. Wie echter een aanslag pleegt op zo’n belangrijke plek in onze gemeenschap schept verplichtingen.

Gelukkig hoeft de geheimhouding op de avond van maandag 4 april tijdens een informatieve vergadering in het gemeentehuis niet worden voortgezet. Uit reacties van de gemeente advocaat bleek dat het er op neer komt dat de projectontwikkelaar in het hele proces de aarzelende partij is. 

Na het afsluiten van onderhandelingen in 2008 heeft het toenmalige college een koppeldeal gemaakt met de bouw van een groot aantal woningen elders in de gemeente. Juist deze deal is een juridisch hangijzer. Het is namelijk niet toegestaan om een project te steunen met opbrengsten van een ander project.

De, toen voor de projectontwikkelaar zeer gunstige, zaak werd door een door het huidige college in de hand genomen advocaat nader bekeken. 

Op 4 april werd duidelijk dat er herziening moest komen van de contracten. Helaas voor de projectontwikkelaar zou dit een flink deel van de beoogde winst af halen. Wie het nieuws bleef volgen over het Boogplein kon dit echter ook zelf wel raden.  Eerder dit jaar werd een onvolledig ingediende bouwaanvraag door het college afgewezen.
Ook nadien leek er weinig schot in de zaak te komen. Hierdoor  dreigt halverwege deze maand een kortgeding.

P3251665Wat schieten de inwoners van Winsum hier nu mee op? Dat is helaas moeilijk aan te geven. In elk geval is wel belangrijk wat de rechter zal beslissen. Omdat er zo langzamerhand eens iets moet gebeuren, is een kort geding misschien wel het meest geëigende middel. D66 is van mening dat deze stille stoelendans nu lang genoeg heeft geduurd en bepleit in alle gevallen meer  openheid bij een beeldbepalende project als het Boogplein.  

 

PERSBERICHT GEMEENTE WINSUM hier gepubliceerd op 17-4-2011

PROJECTONTWIKKELAAR BOOGPLEIN SPANT KORT GEDING AAN

Met het toekomstige woon-winkelcomplex Booglein wil de gemeente Winsum een impuls geven  aan de economische functie van het dorp en de gemeente. Eind 2006 ondertekenden gemeente en projectontwikkelaar Montagne daarvoor een overeenkomst. De overeenkomst Boogplein blijkt in strijd met de Europese regelgeving tot stand te zijn gekomen.

Kort geding
Gesprekken tussen gemeente en projectontwikkelaar over het sluiten van een nieuwe overeenkomst die wel aan de Europese regelgeving voldoet, hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Montagne spant nu een kort geding aan tegen de gemeente en eist nakoming van eerder gemaakte afspraken, ondanks dat deze in strijd met de Europese regelgeving tot stand zijn gekomen.

Boogplein
Het project Boogplein is van essentieel belang voor de economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van Winsum. Vanaf de start van de planvorming zijn omwonenden en overige betrokkenen regelmatig geïnformeerd over de voortgang rondom Boogplein. Het project liep eind 2010 vertraging op, omdat de gemeente de bouwvergunning tweede fase niet kon afgeven. Het kort geding wordt op maandag 18 april a.s. door de rechtbank behandeld.

This entry was posted in Politiek and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.