Smakelijke D66-taart voor Winsumse gladheidbestrijders

De Winsumse gladheidbestrijders, die er steeds voor zorgen en zorgden dat de wegen in de gemeente Winsum bij slechte weersomstandigheden goed berijdbaar blijven, werden op Valentijnsdag, 14 februari, door een D66-delegatie getrakteerd op een grote slagroomtaart. Fractievoorzitter Aad van der Drift overhandigde de smakelijke verrassing aan coördinator Beheer en Onderhoud Thomas Pruim. Met deze geste wilde de plaatselijke fractie haar waardering uitdrukken voor alle werk dat deze mannen, vaak onder barre weersomstandigheden en dat ook nog vaak bij nacht en ontij, verrichten.

In de gemeente Winsum zijn vier teams gladheidbestrijders operationeel. Ze werken zowel curatief als preventief. Met de gegevens, die de diensten van Meteo Consult aanleveren, wordt goede weersinformatie gekregen. Als daartoe aanleiding is, wordt er preventief gestrooid. Bij aanhoudende winterse neerslag wordt er curatief te werk gegaan, waardoor smelting tot stand komt of de losse laag behouden blijft. Bij de gladheidbestrijding is er steeds afstemming met de provincie en met andere gemeentes, zodat weggebruikers niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

Tijdens de routes worden doorgaande wegen, busroutes, hellende straten, drukke fietsroutes en bruggen behandeld. Redelijkheid is daarbij een belangrijke factor. Het is namelijk praktisch en financieel niet mogelijk om alle wegen in de gemeente te strooien.

De gladheidbestrijding gebeurt overigens niet alleen door strooiwagens. Als er veel sneeuw is gevallen, komen de sneeuwschuivers in actie. De gemeente Winsum doet daarvoor ook nog een beroep op een drietal bedrijven in de gemeente: Poortinga in Wetsinge, Everts in Winsum en Nooren in Garnwerd.

De mannen van de gladheidbestrijding zijn steeds buiten de normale werkuren oproepbaar. De dienstdoende uitkijker bewaakt de gladheid en bepaalt het moment van uitruk. Het duurt globaal twee uren voor een ploeg om rond te komen.

In de loop der tijd is er veel veranderd. De strooiwagens worden geavanceerd bediend. Er kan precies worden ingesteld hoeveel gram zout er per vierkante meter wordt gedistribueerd. De hoeveelheid hangt af van de ernst van de situatie. Als een strooiwagen langzamer rijdt, gaat de dosering per tijdseenheid naar beneden en als de wagen stilstaat wordt er helemaal geen zout verspreid. Momenteel is er maar één enkele chauffeur werkzaam op een strooiwagen. Dat is wel een wat eenzaam bestaan, vooral in de nacht.

Op Valentijnsdag lag er geen sneeuw en vroor het ook niet. De ploegen hoefden dan ook niet uit te rukken.

This entry was posted in Politiek. Bookmark the permalink.

Comments are closed.