Wedstrijd GameMaker op Curaçao

Het grootste schoolbestuur van Curaçao, het RKSC (RK Centraal Schoolbestuur) besloot eind vorig jaar te starten met het gamesontwerp project Curaçao Games in het Voortgezet Onderwijs. Net zoals dat enige jaren door Kennisnet in Nederland georganiseerd werd. Het project is vooral gericht op het maken van games en bij voorkeur serious games. Serious Games zijn computerspellen die vooral als doel hebben de speler kennis en/of vaardigheden bij te brengen. Alle games worden in principe met het programma Game Maker (van Marc Overmars) gemaakt.  Aan het project is uiteraard een wedstrijdelement verbonden.

Om leerlingen en enige docenten op weg te helpen werd ik uitgenodigd een week lang workshops te geven aan dit gemengde gezelschap. De cursus was opgezet volgens het principe van train-de-trainer. Deze groep moest dus erna haar kennis overdragen aan de volgende groep(en).
De eerste dag was een kennismakingsdag. De cursisten vormden een voor Curaçao bijzondere groep: naast vijf docenten namen tien leerlingen deel aan deze cursus.
In zowel Nederlands en Papiamento werd uitgelegd wat de bedoeling van de bijeenkomsten zou zijn. Namens het schoolbestuur waren de dames Maybelline en Frondelli als projectleiders aangesteld om een en ander te stroomlijnen.
Als thema voor de wedstrijd was gekozen voor Kòrsou Bèrbe i Bunita – Curaçao Groen en Mooi. Zowel docenten ( 3 vrouwen, 2 mannen) als leerlingen (alleen jongens) waren voornemens elke doordeweekse dag na schooltijd de cursus te bezoeken. Daar de staart van de orkaan Thomas over het eiland zwiepte en voor heftige overstromingen en schade zorgde werden alle scholen een dag gesloten. Maar geen nood die dag werd ruimschoots op de aansluitende zaterdag ingehaald.
Deelname aan workshops kennen vaak een grote mate van vrijwilligheid en vrijheid. Daarvan was in het enthousiaste en leergierige  gezelschap weinig te merken. Geen enkele cursist miste een enkele les en het werktempo lag hoog. Maar waar wat ik als zeer uniek ervoer  was de haast vanzelfsprekende en prettige samenwerking tussen docenten en leerlingen. Bij de leerlingen viel regelmatig de taalbarrière zelfs gehele weg. Al ondersteunend in het Nederlands werd er in het Papiaments gevraagd en gedaan.
Hoewel de opzet volgens het train-de-trainers principe was, heb ik na thuiskomst nog via een Skype verbinding deel uit gemaakt van de workshop tijdens de week erna.
Voor initiatiefnemer RKSC in Curaçao was het nog maar de vraag of  dit idee zou aanslaan. Gezien het grote aantal binnen gekomen inschrijvingen voor deelname aan deze wedstrijd ziet het er nu al naar uit dat veel leerlingen de uitdaging aangaan. In een nieuw land (Curaçao vaart sinds 10-10-’10 een eigen koers en in feite bestaan de Antillen niet meer) waar de mogelijkheden niet zo riant zijn als bij ons is dat een  prestatie van formaat.
De inschrijvingen voor deelname zijn inmiddels gesloten, tot 1 april 2011 kunnen de deelnemers hun spel uploaden. Inmiddels heeft ook de vermaarde prof. Dr. Mark Overmars (maker/auteur maker van Game Maker) zich bereid verklaard als Padrino (beschermheer) van het project te willen fungeren. Wie de verrichtingen wil volgen kan dat doen via de website: www.curacao-games.com.

Dit bericht verscheen ook op de website: docentvo.kennisnet.nl, klik hier.

This entry was posted in Curacao and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.