SCHOOLWEBSITE

Het schoolgebouw waarin ik les geef is een monumentaal gebouw met een prachtige ingang. Het gebouw stamt uit de tijd vlak na de eerste wereldoorlog en heeft nog steeds de functie van weleer. Net als vroeger betreedt nu elke leerling via de hoofdingang de school om in een grote hal met brede trap te komen. Trappen en gangen leiden vervolgens naar de plaats waar het onderwijsproces zich voltrekt.
Leerlingen, ouders en bezoekers ervaren dit gebouw als iets bijzonders. Hoewel 90 jaar onderwijs wel zijn sporen achterlaat is het nog steeds kindvriendelijk maar zeker niet kinderachtig. Oudleerlingen komen er vaak in de avonduren nog wel eens terug voor een cursus van bijvoorbeeld de volksuniversiteit. Voor personeelsleden, die net als ik al 20 jaar rondlopen in het gebouw, is het een gewoon pand, het is makkelijk je weg te vinden. Het pand is niet kinderachtig maar groots, monumentaal en vooral bestemd voor de verheffing van kinderen.  Een taak die het ruim 90 jaar uitvoert.
Schoolwebsites die mooi, niet kinderachtig en monumentaal zijn zullen wel net als bovengenoemd schoolgebouw een lange leeftijd zijn beschoren.

Schoolwebsites zijn voor veel ouders de eerste kennismaking met een school. Ooit sprak ik een vader die in zijn kantoor in Akkaba de schoolkeuze voor zijn kinderen bepaalde middels de websites.
Het gaat bij schoolkeuze van weifelende ouders en leerlingen niet meer alleen om de open dag of de glossy folder, maar ook om de uitstraling die een schoolwebsite heeft. Voor menig ouder is het een makkie om al surfend de keus te bepalen.
Zaken als visie, activiteiten en de dagelijkse schoolgang worden dan bekeken. Dat een website in zo’n geval actueel, surfbaar en leesbaar moet zijn is van groot belang. De school die goed informeert en de moeite neemt voor een goede presentatie verdient dit dubbel en dwars terug.
Websites van scholen die opgezet zijn om nieuwkomers een plezier te doen zullen het nooit redden, een ouder heeft dat natuurlijk zo door. De website hoort levendigheid uit te stralen zoals de actualiteit waar de school bij is betrokken en informatie voor leerling en personeelslid. Busstakingen, leerlingenacties alsmede negatieve berichtgeving zijn net zo van belang als excursies, sport, kunst en cultuurevenementen. Wie een goede mix van alles maakt en de school op deze manier presenteert weet zich verzekerd van een brede belangstelling. Het succes van iedere publicatie zit hem in het aantal keren dat deze bij belangstellenden onder ogen komt.
Een mooi succes wordt bereikt als een leerling iedere dag minstens één keer de website van de school bezoekt.  Een school met  2000 leerlingen hoort dus minstens 2000 bezoekjes per dag te krijgen. Deze vuistregel levert je ook een mooie indicatie op voor het succes van de site. Wie i.p.v. 2000, 2500 bezoeken gemiddeld per dag heeft  doet het beter.
Er zijn meerdere manieren om dit aantal bezoekers te bereiken.
Plaats lesroosters, lesroosterwijzigingen en alle andere digitale activiteiten in de site, zorg dat leerlingen betrokken zijn bij de site.
Dat laatste bereik je overigens het beste door je ook bezig te houden met wat die leerling beweegt, waar ze zijn, wat ze presteren of wat ze doen. De wereld van digitale fotografie opent wat dat betreft alle mogelijkheden (al is privacy ook weer een heikel punt).
Kortom, een actuele, prettig ogende en overzichtelijke website geeft de school een goede uitstraling, betrekt leerlingen bij de school en creëert zo wellicht meer saamhorigheid.
Het ziet er naar uit dat  websites op dit moment de monumentale ingang naar de school zijn.

Links:
Schoolgebouw Helperbrink: http://www.zernike.nl/site/web/index.php?

This entry was posted in ICT and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.