2. EVALUATIE ICT in 2004

OP DE WERKVLOER

Binnen het brede-schoolconcept “Vensterschool Stadspark” werken de Groninger dalton-basisschool De Starter en school voor het voortgezet onderwijs het Zernike College nauw samen, ook op het gebied van ICT. De Starter is dit schooljaar gestart met een laptopklas waar men ICT volledig wil integreren in het onderwijs, waarbij het Zernike College, die ervaring heeft met de opzet van laptoponderwijs, de helpende hand biedt. Daarnaast haalden de scholen samen OCW-subsidies binnen voor het uitvoeren van twee  ICT-projecten.
Folkert Oldersma (PO) en Aad van der Drift (VO) houden U al mailende op de hoogte van de voortgang van hun ICT-activiteiten. (vives 2004)

Dag Folkert,

Onze maatschappij is de laatste 15 jaar ingrijpend veranderd. Ik denk dat dat grotendeels komt door Informatie, Communicatie Technologie, kortom ICT. Vraag nu eens een leerling bij jou in de klas wat WWW, downloaden, DVD, cd brander, Playstation of een mobieltje zijn en je krijgt antwoorden die de lading volledig dekken. Kwam daar maar eens in 1988 mee. Ik gaf toen voor het eerst les met een MS-dos programma op een van 15 computers bij een MTS. De informatietechnologie is onweerstaanbaar in opmars, niks de hype voorbij. Ook op school is dit het geval. Ik lees hier en daar dat er IT-conservatieven zijn (zie Vives afgelopen vier keer) die denken de PC de school uit te krijgen. We hebben de laatste maanden behoorlijk gewerkt aan onze projecten echter er mee bezig zijnde lijkt het alsof er nauwelijks iets gebeurt. Maar denk eens aan een jaar terug, toen zaten we de plannen te smeden voor de subsidie aanvraag, is er nu in een halfjaar bij jou op school niet meer gebeurd dan in lange tijd daarvoor? Of ben ik soms te optimistisch?  

Met vriendelijke groet,
Aad

Hé Aad,

P.c.’s de school uit? Dat ligt aan het gebruik! Als je ICT niet integreert in je lesgeven, het niet gebruikt om je onderwijs efficiënter te maken of om individuele leerlijnen mogelijk te maken; tja wat is dan de meerwaarde? En verder: kankeraars zijn er genoeg in het onderwijs. Zonde van de energie. Doe ik niet aan mee. Laat mij maar (nog steeds enthousiast) verder bouwen aan onze ICT-projecten. We hebben op school inmiddels een ICT-werkgroep opgericht. Werkend in de bovenbouw loop je vanzelf tegen de vraag op wat er reeds “beneden” aan ICT-vaardigheden door de leerlingen geleerd kan worden. Je weet dat ik geen aparte ICT-lessen wil, maar de ICT-vaardigheid wil aanleren door middel van “gewone” lessen. Binnenkort presenteert de werkgroep haar ideeën. Voorstel is dat alle collega’s één van onze onderwerpen uitwerken voor hun groep en deze nog voor de zomervakantie in de praktijk toetsen. Na de zomervakantie voeren we vervolgens de gehele doorgaande lijn in. Een voorbeeld: van internet (www.edu.amsterdam.nl) haalde ik voor groep 5 dit idee: De juf of meester schaft een speelgoedbeer en een logeerkoffertje aan. De beer woont een tijd in de klas, krijgt een naam, een leven. Dan reist de beer af naar een andere school, logeert afwisselend bij de leerlingen daar. Die kinderen brengen via email verslag uit over deze logeerpartijen. Ondertussen heeft onze groep 5 de speelgoedbeer van de andere school op bezoek gekregen en ook hier mailen de leerlingen over de avonturen die de beer beleeft. Het stelonderwijs ingezet om ICT-vaardigheden aan te leren. Zo hebben we meer ideetjes “gejat” of zelf ontwikkeld. Ben benieuwd wat de collega’s er van zullen vinden.
Hoe verloopt dat bij jullie op school, dat maken van digilessen en het aanleren van ICT-vaardigheden?

Groetjes, Folkert

Hoi Folkert,
Je vroeg in je mail van de vorige week hoe docenten bij ons ICT vaardigheden aanleren. Wel daar kan ik kort over zijn. Onze docenten leren pas iets als ze denken het nodig te hebben. Wat dat aanleren aangaat lijken mijn collega’s in deze net leerlingen: “pas doen als het zin heeft”.
Ik griezel nog van de dag dat ik een groep docenten uit de creatieve hoek de eerste beginselen van Access probeerde bij te brengen. Ik ben na één middag met dit soort digitale rijbewijs onzin maar gestopt. Als school zijn cursussen op verzoek gaan geven. Feit is nu wel dat de meeste docenten bij ons op school de belangrijkste ict-basisvaardheden hebben. Volgens mij heeft een pc-privé project daar meer aan bijgedragen dan de cursussen. Overigens vakinhoudelijke toepassingen brachten ook meer te weeg dan menig middagje computercursus. Tip aan jullie, geef in grote lijnen aan welke vaardigheden je binnen de school nodig hebt en stem daar zgn inloopdagen op af. Een DRO kan, als men dat echt wil, op eigen gelegenheid worden gehaald.

Groeten, Aad

Beste Aad,

Vandaag naar jouw school geweest waar je collega Henk de Vries mijn schatjes een eerste les website-bouwen gaf. Hij gebruikt daartoe kladblok. Voor onze OCW-projecten hebben de leerlingen sites nodig om hun  teksten en boekverslagen te presenteren. Vandaar. Aan Henk merk je dat hij een computerfreak is. Enthousiast werkt hij met de kinderen, geeft ze snel zinvolle oplossingen. Het maakt me jaloers. Eigenlijk zou ik me meer moeten verdiepen in één en ander. Het is toch veel leuker geschiedenis- of biologieles te geven als je zoveel kennis paraat hebt dat je kunt “preluderen”, zo gaat dat natuurlijk ook met ICT. Maar het kost veel tijd en die zet ik liever in voor het vinden van onderwijskundige oplossingen voor de computerinzet. Dat vind ik ook leuk. Bij ICT houd ik me voorlopig maar aan jouw advies: zorg dat je de kinderen een week vooruit bent in kennis. Onze kernleerlijn voor de ICT-geintegreerde leerlijn m.b.t. de cognitieve vakken is geheel uitgedacht en wordt thans ingevuld met instap- en eindtoetsen, oefenprogramma’s, handelingswijzers etc. Ik werk momenteel samen met zorgleerkracht Dick Kooistra aan een oplossing voor de leerstof voor onze (hoog)begaafde leerlingen. Dat moet een sturingsprogramma worden waarin leerlingen leerstof op diverse gebieden vinden. We gaan voor veertig weken gevarieerde, uitdagende leerstof uitzoeken en voor de snelle klanten daarbij zinvolle arbeidsintensieve projecten, waarbij de computer de vorderingen administreert. Hier moet ook computersoftware een plaats krijgen. Een gigantische klus, maar ach, het houdt je van de straat.

Gegroet, Folkert

This entry was posted in Vives and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.