Kennisnet op stoom

In vergelijking met 2001 boekt het onderwijsportaal kennisnet.nl vooruitgang op het gebied van naamsbekendheid, gebruik en beoordeling van de site. Dat concludeert het marktonderzoeksbureau Nipo.

Bestuurslid van de Gebruikersgroep Kennisnet voor het Voortgezet Onderwijs (GGKvo) Aad van der Drift is het daar gedeeltelijk mee eens. “Het portaal is een redelijk succes. Je moet wel een kroontjespen-schrijvende docent zijn om nog niet van Kennisnet te hebben gehoord, maar het gaat natuurlijk ook om het gebruik. Een docent kan het wel kennen, maar moet het ook gaan gebruiken.” Volgens het Nipo-onderzoek maakt 42 procent van de docenten in het primair onderwijs gebruik van kennisnet.nl, 56 procent in het voortgezet onderwijs en slechts 36 procent in het beroeps- en volwassenenonderwijs. Om deze percentages te verhogen wil de Stichting Kennisnet de komende tijd de nadruk leggen op de toepassingsmogelijkheden van kennisnet.nl voor de doelgroep.

InfrastructuurVan der Drift is sceptischer over de infrastructuur van Kennisnet. “Ik ben heel benieuwd hoe het er na 1 januari 2004 uitziet. Dan is het niet meer gekoppeld aan provider nl.tree. De verbinding is het afgelopen halfjaar wel verbeterd, maar toch horen we nog wel klachten. Ik vraag me ook af of scholen op die datum wel zo makkelijk bij nl.tree weg kunnen. Grote scholen hebben professioneel systeembeheer, dus die redden zich wel. Maar het schooltje hier op de hoek met 82 leerlingen is gedwongen om bij nl.tree te blijven, omdat ze gewoonweg de kennis niet in huis hebben om over te stappen.”
Veel scholen hebben een tweede commerciële lijn aangeschaft, zodat ze niet volledig afhankelijk zijn van nl.tree. “Toch gaat het echt beter, maar de tevredenheid over nl.tree is nog steeds niet 100 procent”, aldus Van der Drift.

Kim Loohuis

Read more: http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/internet/1398892/1282763/kennisnet-op-stoom.html#ixzz0fMuhY4t6

BRon: COMPUTABLE

This entry was posted in NL-tree and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.