SERVERLOZE SCHOOL

2013-1212 ict-noord drachten serverloze school 07In het najaar 1997 heeft een overlegorgaan van rectoren in de drie noordelijke provincies een vergadering gehouden. Daar waren deelnemers van de Groninger universitaire organisaties als het UCLO en het Rekencentrum uitgenodigd. Tijdens deze vergadering  werd gevraagd of het Rekencentrum hulp zou kunnen bieden aan voortgezet onderwijs scholen op het gebied van opzetten van een eigen ICT inrichting. Er werden in die periode plannen ontwikkeld voor implementatie van een landelijk netwerk. De rectoren waren in de overtuiging dat er in de regio meer ICT samenwerking en ondersteuning moest komen om de snel evoluerende ICT-toekomst aan te kunnen. Sinds 1997 is dan ook ICT-noord actief in Groningen, Friesland en Drenthe.

Ieder schooljaar worden er voor de drie onderscheiden groepen meerdere bijeenkomsten gehouden. De systeembeheerdersgroep is sinds de oprichting nog steeds met grote regelmaat aan het netwerken. De voor deze groep opgerichte maillist bestaat reeds 16 jaar en wordt volop gebruikt.
Op 12 december was in zoverre bijzonder; ook andere ict -verantwoordelijken uit de school werden uitgenodigd.
2013-1212 ict-noord drachten serverloze school 11Voor iedere bijeenkomst worden deskundigen uit het onderwijs en/of het bedrijfsleven uitgenodigd om hun visie te geven op ict-ontwikkelingen voor het onderwijs. De scholen zijn daarna uiteraard vrij om zelf met de opgedane informatie aan de slag te gaan. Opvallend is wel dat veel scholen allerlei zaken delen. Door dit delen probeert men zijn ict-infrastructuur optimaal te houden. Samenwerken heeft op het gebied van infrastructuur grote voordelen.

Op 12 december 2013 was in het Van der Valk Hotel in Drachten een bijeenkomst waar ca. 30 deelnemers van de ICT-noord scholen op af kwamen. Het thema van die middag was “de Serverloze school”.  Als gesprekspartner was voor deze bijeenkomst het bedrijf Imtech uitgenodigd. Gezien de reacties van de deelnemers was het een interessante middag, mede dankzij de interactieve bijdragen van Erik Lenting en Hendrik Visser van Imtech ICT. Hun presentaties en het verslag van de middag zijn voor de leden van ICT-noord beschikbaar.

Naast de presentatie is het vooral de opzet om als netwerkgroep samen te werken aan een thema. Deze middag ging men uit van een school waar geen servers meer aanwezig hoefden te zijn. Tips, trucs en bezwaren kwamen in de discussies volop aan bod. Over het algemeen waren de meeste deelnemers van deze bijeenkomst het er met elkaar over eens dat de serverloze school er wel aankomt, maar dat er nog volop beperkingen zijn als het gaat om de realiseerbaarheid op korte termijn. Kosten en bandbreedte zijn daarbij grote obstakels. Voor de deelnemers verschijnt er een verslag en aanbeveling n.a.v. deze middag.

Voorloper is Surf waar zojuist “Beleidsnotitie Regie in de cloud: i-strategie voor hoger onderwijs en onderzoek”is verschenen. http://www.surf.nl/kennis-en-innovatie/kennisbank/2013/beleidsnotitie-regie-in-de-cloud-i-strategie-voor-hoger-onderwijs-en-onderzoek.html

Wellicht is het ook goed te kijken naar welke ambities er zijn in het hoger onderwijs.
http://www.surf.nl/kennis-en-innovatie/innovatieprojecten/startdatum-2012/regie-in-de-cloud.html

Meer foto’s van deze bijeenkomst: http://www.flickr.com/photos/aadvanderdrift/sets/72157638711846746/

This entry was posted in ICT and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.