Het Lerarencongres gaat niet óver leraren, maar is er vóór leraren

imageLeraren maken het verschil en dat is geen loze leus. Het is waarschijnlijk de reden dat onderwijs in Finland, waar alleen hooggekwalificeerd personeel voor de klas of groep staat, zo goed en succesvol is.

In ons land wordt de positie van de leraar regelmatig veronachtzaamd. Zo vergeten we al jaren salarissen te verhogen, is de positie van de startende leraar niet makkelijk en ook de status van het beroep kan wel een duwtje gebruiken. Wellicht is dat de reden dat er langzamerhand een steeds nijpender lerarentekort ontstaat.

Wil ons land mee blijven doen met de kennistop van de wereld dan staan we voor een forse uitdaging. Gelukkig zijn er nog veel leraren, die net als ik, denken dat juist zij het verschil maken. Willen zij werkelijk iets voor de samenleving betekenen dan kan dat het beste in vereniging of samenwerking. Samenwerken met behulp van de expertise van collega’s van de Onderwijscoöperatie is een van de opties. Die instelling doet er alles aan om de status van het leraarschap te verbeteren.

Om dat doel te bereiken zijn verschillende middelen beschikbaar. Denk aan het Lerarenregister en het LerarenOntwikkelFonds (LOF), maar uiteraard ook in gesprek gaan met het ministerie en allerlei organisaties die dicht tegen het onderwijs aanschuren.

Een van de jaarlijks terugkerende evenementen van de Onderwijscoöperatie is het Lerarencongres. Dit jaar is het congres zelfs twee dagen: op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober. Het Lerarencongres, voor leraren uit het PO, VSO, SO, VO, MBO/ROC, gaat niet óver de leraren maar is er juist vóór hen. Een zeker belang qua uitstraling kan het congres niet worden ontzegd, want menig minister en staatssecretaris vindt het zo belangrijk dat ze er regelmatig ook aanwezig zijn.

Net als de voorgaande edities zijn ook nu weer leraren uit het hele land welkom bij het ROC Midden Nederland in Amersfoort. Iedereen die full- of parttime les geeft is van harte uitgenodigd. Zelfs wie nog niet op de hoogte is van het onderwijsevenement kan zich eenvoudig aanmelden.

Net als vorig jaar zijn leraren uitgenodigd om mee te denken, mee te praten of een workshop te volgen. Ook een aantal genodigden met naam en faam komt deze dag toelichting geven over diverse onderwerpen.

Zelf ben ik geïnteresseerd in de lezing van Lucia Talamini. Zij is hoofdonderzoekster aan de Universiteit van Amsterdam en  bedacht een paar jaar geleden dat het wellicht mogelijk moet zijn om ook in je slaap te leren. Bij proeven met ratten leek het er op dat er iets dergelijks gebeurde.

Of we ooit met een badmuts vol elektroden de nachtrust ingaan, en de volgende ochtend een tentamen kunnen halen, is nog maar de vraag. Hoewel ik me afvraag of je dan nog van slapen kunt spreken, is het wel een bijzondere ontwikkeling.

In elk geval lijkt het me bijzonder deze hersenonderzoekster hierover te horen. De werking van het meest primaire materiaal waarmee wij in het onderwijs werken, de hersenen, blijft boeien.

Wat ik tijdens het congres verder ga doen, weet ik nog niet zo goed. Al denk ik dat ook de lezing van Fred van Leeuwen de moeite waard is. Hij is secretaris-generaal van Education International en is in staat aan te geven welke positie ons onderwijs heeft ten opzichte van een groot deel van de wereld.

Het is natuurlijk niet zo dat ik enkel VIPS wil aanhoren, er zijn gewoonweg nog een heleboel collega’s die iets bijzonders te vertellen hebben. Graag laat ik mij daarin leiden door anderen. Er is altijd wel een collega of iemand van de organisatie die een tip heeft. Ook het online programma op de website zal ik van tevoren nog eens goed doornemen, om daarna te besluiten wat ik niet wil missen. Voor mij geldt in elk geval dat tijdens een goed congres er altijd iets te vinden is waar je na afloop mee op school kunt komen.

Amersfoort
ROC Midden Nederland
Disketteweg 10
7 en 8 oktober 2016

Aanmelden

This entry was posted in Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.