DE PRAKTIJK IN DE SCHOOL

De laatste tijd lijkt het alsof iedereen mee wil praten over de toekomst van het onderwijs. Dart lijkt positief, maar zolang als ik les geef gebeurd dat al en wat je ziet is dat alles erg langzaam gaat. Soms lijkt het zelfs of er met de voorstellen helemaal niets gedaan wordt. Zo is de discussie over de toekomst van het onderwijs onder het kopje Onderwijs 2020 losgebarsten.

Afgelopen week kreeg ik een proefabonnement van Trouw, daarin verscheen een artikel waarin leerlingen in het VO meer betrokken worden bij de invulling van het curriculum. Soms bemoeit ook een leerlingenraad zich op sommige scholen met de inhoud van het curriculum.
Er was volgens de leraren en leerlingen van die school een grote behoefte aan actief onderwijs. Dat wil zeggen, onderwijs waarbij men iets moet doen. Let op dit ging over HAVO en VWO.

Wie aan de bij kennisnet geformuleerde 21e eeuwse vaardigheden denkt weet dat technologie de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd heeft. Hierdoor ontstaan nieuwe functies die andere of nieuwe competenties, de zogenoemde 21st century skills nodig hebben.

Jongeren moeten, om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving, naast taal en rekenen en de kernvakken ook leren samenwerken. Daarbij komen creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden ook aan de orde. Een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw.

Leerlingen zullen om 21e eeuwse vaardigheden aan te leren moet samenwerken, ze moeten daadwerkelijk een probleem oplossen en creatief bezig zijn. Bij mij op school gebeurd dat in het van Wetenschap en Onderzoek, ze zijn er aan het werk.
Ook in de informatiekunde lessen hanteer ik die methodiek.

Ook in het praktijkonderwijs doet men dit. Daar zijn allerlei praktijklokalen waar leerlingen zelf aan de slag gaan. Individueel en met elkaar. Daarnaast zijn zij zeker de laatste jaren van hun opleiding veel buiten de school op praktijkstage.
Er gaat wellicht een motiverende werking uit van stages. Ook op bij Havo, VWO en het Gymnasium zou dat wel eens leerlingen kunnen motiveren, zeg maar een vorm van ervaringsgericht onderwijs.

Elementen uit het praktijkonderwijs en het ervaringsgericht onderwijs zijn goed in te zetten op een school voor het VO, dat is niet enkel aan het PO voorbehouden.

De skills

Wat moeten jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Kennisnet kwam na onderzoek tot zeven skills die belangrijk zullen zijn in de 21ste eeuw:

  • Communicatie
  • Samenwerken
  • ICT-geletterdheid
  • Creativiteit
  • Kritisch denken
  • Probleemoplosvaardigheden
  • Sociale en/ culturele vaardigheden (inclusief burgerschap)
This entry was posted in Onderwijs and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.