CHROMEBOOK TEST

imageIn Nederland kennen we een groot aantal initiatieven met iPads in de klas. Ook het Zernike College heeft zo’n experiment lopen in de derde klassen van de Westerse Drift. Gemakshalve spreekt men bij dit soort tablet- of laptop-experimenten over iPad klassen. Er zijn ook tablets of laptops van Microsoft, Google en Android. Die ict-middelen krijgen echter veel minder aandacht in het onderwijs.
De website www.ictnieuws.nl heeft op basis van goede ideeën en aantal laptops en tablets beschikbaar gesteld aan docenten die willen experimenteren. Aad van der Drift heeft op basis van zijn idee, waarom geen Chromebook in de klas, zo’n laptop gewonnen. Met deze laptop laat hij de komende weken leerlingen in Zuidlaren experimenteren om te kijken of Chromebook een bruikbaar middel is in de lessen. Uiteraard zullen de bevindingen van de leerlingen en mij gepubliceerd worden.

This entry was posted in ICT, Onderwijs and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.