Onderzoek naar mogelijke herindelingsvarianten

clip_image002De raad van Winsum sprak op 3 december over mogelijke herindelingsvarianten waar onze gemeente deel van uit kan maken. Sinds begin van dit jaar is heel Groningen in de ban van de geinrichting. De huidige 23 gemeenten zullen, waarschijnlijk,tot clusters van zes tot acht gemeenten worden teruggebracht. Gemeenten, die willen fuseren of zo u wilt herindelen, hebben vooraf vaak al een historische oriëntatie. Zo ook de BMW (Bedum, Marne en Winsum) groep met af en toe Eemsmond als toegevoegde E.

D66 maakt t.a.v. de herindeling de volgende overwegingen:

  • De wenselijkheid van een modern en krachtig bestuurscentrum
  • Bereidheid tot samenwerken, (wie wil mag meedoen)
  • Financiële robuustheid
  • Zorgvuldigheid

Dit neemt echter niet weg dat er ook gekeken moet worden naar de andere mogelijkheid. Het Westerkwartier past zeker in ons profiel. Naar mening van D66 is dat voldoende gedaan en heeft het college helder aangegeven waarom de Westerkwartiervariant minder de voorkeur heeft.
Dat is deels jammer, zowel Zuidhorn als Winsum kennen zeer veel overeenkomsten en gezamenlijke belangen (Middag Humsterland). Een andere belangrijke zaak is dat de financiële robuustheid in de Westerkwartiervariant, er beter uit ziet dan in de G7 variant. Een geslaagde fusie heb je alleen als iedereen wil. Dat is op voorhand niet gegarandeerd, behoudens Zuidhorn zien de andere gemeenten ten zuiden van Winsum daar niet zo veel in.

Met het college denkt mijn partij dat het lastiger is tot een eenheid komen in de keuze Zuid. Winsum heeft al een geschiedenis met Noord-Oost en zal zich daar verder op moeten richten. Het Reitdiep als grens tussen twee grote gemeenten lijkt ons inziens dan ook voor de hand liggend. D66 ziet geen verdere noodzaak meer naar een verdere verkenning.

Anders dan verwacht, is de BMW variant ook geen wens. De moeizame samenwerking van de afgelopen jaren is daarvoor tekenend. Reden te meer om te denken aan een grotere en stevigere gemeente. Wij hebben al eerder geroepen: van Lauwerszee tot Dollard Tou.

Er zijn wel bezwaren, meerdere zelfs. Plattelandseconomie versus de stedelijke haven, industrie versus landbouw, verkeer naar versus verkeer tussen (makkelijk in Eemshaven/Delfzijl te komen, lastiger van Winsum in Appingedam te komen.

Ook deze noordoost variant kent volgens ons het nadeel van bestuurlijke versnippering. Als we spreken van een stedelijk en plattelandsgebied dan impliceert dat al verschillende belangen.

Er van uitgaande dat we geen definitieve beslissing nemen, is mijn partij van mening dat we deze variant verder moeten uitwerken en onderzoeken. Daarentegen zijn we met wat velen eerder in deze raad hebben aangegeven van mening dat we er tijd voor moeten nemen en dat de burger hierover tijdens de verkiezingen een uitspraak over moet doen. Betrokkenheid van de inwoners lijkt op voorhand lastig, maar is zinvol.

Robuustheid is met de G7 het meest gegarandeerd, maar of dat met een omvang als beoogd zal gaan lukken is nog maar de vraag. Verder is een rit van Woldendorp naar Lauwersoog 66 km, maar de rit duurt bijna 1 uur en een kwartier. Mijn partij vraagt zich dan ook af of dit niet te veel van het goede is.

Ons college en de colleges van de overige 6 gemeenten vinden de huidige verkenning onvoldoende voor een definitief besluit. Wij kiezen dan ook voor een verdere verkenning naar één Hoogeland-Eemsdelta-gemeente. Daarbij staat voor ons altijd voorop dat ook kleinschaligheid en burgernabijheid een rol blijven spelen. Een grote bestuurlijke eenheid hoeft wat D66 betreft dat niet in de weg te staan.

This entry was posted in Politiek, Winsum and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.