D66 – congres in Eindhoven

imageRegelmatig komt een groot aantal van de 24.000 leden van D66 ergens in het land bij elkaar om hun bestuurlijke kwaliteiten op de partij uit te oefenen. Verkiezingen van bestuursleden, toespraken van partijbonzen en fringe meetings (inhoudelijke bijeenkomsten over een thema) staan dan op het programma.  Mij lukte het niet om alles te volgen, dat kon ook niet, want in de diverse zaaltjes vonden parallelle bijeenkomsten plaats. Ik koos uiteindelijk voor 3 onderwerpen. Daarvoor moest ik naar de zalen, Spanje, Frankrijk en Zweden. Europa is en blijft centraal staan.

Fringe meetings
De eerste bezochte meeting ging over de zeggenschap van de burger in de lokale politiek. Daarover is veel te vertellen maar wat ik in elk geval in mijn aantekeningen heb opgenomen zijn de volgende uitspraken:

1.       Transparantie spaart veel gedoe.

2.       Maak participeren makkelijk en laagdrempelig

3.       Vragen aan de burgers stellen in je gemeente is heel goed, maar de kans bestaat dat vooral de hoger opgeleiden reageren. Daardoor ontstaat een eenzijdig beeld.

4.       Slechts 3% participeert in het meest gunstige geval

5.       Laat burgers meedenken over profiel van een nieuwe burgemeester.

6.       Gebruik internet

7.       Als je een negatief antwoord wil, houd dan een referendum

8.       Betrekken van burgers bij datgene wat een gemeentebestuur niet wil, is een strategische zet

9.       Een referendum bij een gemeentelijke herverdeling pakt negatief uit.

De volgende fringe meeting was zwaarder. Het betrof ‘Zorg in de buurt’.
Hoe organiseer je het en leg je het in de handen van de buurt i.p.v. college of raad? Uitgangspunt D66: zorg moet iets worden van mensen onderling. Wij willen niet dat zorg vermarkt in allerlei administratieve processen komt te zitten. Met de markt leg je ook moeilijk een relatie. Veel eerder moet je dat onderling gaan regelen. Dat levert betrokkenheid en verantwoordelijkheid op. Ook zorgfragmentatie werkt niet goed.

“Redeneer naar de mens”, is het motto om dat goed te doen. Zorg ervoor dat men zich goed, veilig en gewaardeerd voelt. Een goede stap is het inzetten van buurtfunctionarissen. Dat zijn mensen uit allerlei geledingen, die weten wat er in de buurt speelt.

1.       Niet de gemeente rolt uit, maar pakt op wat er blijft liggen

2.       Regel niet te gedetailleerd

3.       Stel je de vraag hoe mensen de eigen regie kunnen nemen

4.       Zet mensen actief aan iets te doen

5.       Gesprekken aan de keukentafel leveren het meeste op

6.       Klant is regisseur van eigen behoeften

7.       Zorg voor een sterke eerste lijns zorg

8.       Ga uit van vertrouwen in mensen en wat ze kunnen

9.       Help waar dat nodig is

Kortom:

·         Zelfredzaam

·         Zelf organiseren

·         Minder streng

De laatste Fringe meeting ging over de nieuwe website opbouw. In de maand juli zou er iets gebeuren. We wachten af.

Verder
Verder werd Fleur Gräper tot partijvoorzitter benoemd. Er waren enthousiaste verkiezingen geweest waarbij zij met grote meerderheid van stemmen werd verkozen.

Verder heb ik geluisterd naar een aantal toespraken: Herman Pley over cultuurgeschiedenis; Professor Müller voor de komische noot;  Wieke Timmermans van JD, die zeer indrukwekkend om een plaats voor jongeren vroeg en uiteraard Alexander Pechtold.

Voor de wandelgangen en netwerkmomenten was ook nog tijd. Een grote club Groningers was in het verre Eindhoven aanwezig. 

This entry was posted in Politiek and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.