Gemeente Winsum gaat over op Diftar

imageDiftar wordt het nieuwe afvalinzameling systeem in de gemeente Winsum. Dat werd duidelijk tijdens de laatste vergadering van de raad voor het zomerreces op donderdag 5 juli. Er waren vier tegenstemmers: de fracties van de VVD en D66 en Harmannus Blok van de Christen Unie.

Het college is een warm voorstander van dit systeem, waarbij de inwoners geen vaste afvalstoffenheffing meer gaan betalen, maar een bedrag per kilo. Portefeuillehouder Philip Broeksma (Groen Links) is van mening dat de burgers daardoor per jaar 25 tot 30 euro per huishouden minder kwijt zijn.
Vanuit D66 was er felle kritiek over de kostbare snelle vervanging van de huidige containers.
Dit college is van mening dat de invoering van het nieuwe systeem eerlijker is. Burgers gaan afval (papier, glas, textiel, chemisch afval, plastic verpakkingen e.d.) beter scheiden voordat ze de rest in de vuilcontainers werpen, is daarbij de gedachte.

Harry Jonkman van de VVD vond dat het om een onvoldragen voorstel ging. Hij verbaasde zich er over dat het college niet te rade was gegaan bij andere afvalverwerkers.

Daarnaast meldde de VVD dat het nieuwe systeem een zeker mate van comfortverlies oplevert. Deze partij en D66 misten het flankerend beleid waar het gaat om meer manieren om afval kwijt te raken. Het ziet er naar uit dat links om of rechts om dit systeem ons door de strot wordt geduwd’. Het maakt niet uit wat je zegt, er moet en zal diftar komen. Waar we het vuil laten is van andere zorg. Wij vrezen kortom voor meer zwerfafval en illegale stort.

Groen Links interrumpeerde uitdagend om dan maar meer geld voor handhaving in te gaan zetten. Dit is uiteraard de wereld op zijn kop. eerst voor de rommel zorgen en deze door ene ander laten opruimen.

Met de besluitvorming komt er overigens een eind aan een periode van bijna tien jaar waarin het genoemde dossier de raad liet worstelen. In het verleden zijn er overigens al wel aanzetten tot het nieuwe systeem gedaan, bij voorbeeld door het vroegtijdig aanschaffen van een bepaald type vuilcontainers. Dat geld is in wezen weggegooid.

This entry was posted in Politiek and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.