Raadsvergadering 19 juni 2012

Jaarverslag en jaarrekening 2011

imageVlak voor het begin van de zomervakantie krijgt de raad het jaarverslag van het vorige jaar onder ogen. Dat is een verplichting. Want nog voor 15 juli van het nieuwe begrotingsjaar moeten gedeputeerde staten de vastgestelde jaarrekening in ontvangst nemen. Artikel 197 van de gemeentewet luidt dan ook: “Het college legt aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag.” 
Deze jaarrekening wordt door een accountant (artikel 213) gecontroleerd. Deze accountant heeft volgens een aantal partijen in de raad zijn werk in Winsum niet al te best opgepakt. In elk geval werden vragen, die door raadsleden tijdens het audit comité werden gesteld, zeer slecht beantwoord. De aanwezige accountant gaf aan niet zelf de controle te hebben gedaan. Deze slechte vertoning moeten wij ons als raad aantrekken. De gemeentewet geeft immers aan dat wij als raad de accountants toewijzen. In elk geval hebben we ons met deze accountant geen goede dienst bewezen. Het laatste woord is er dan ook nog niet over gesproken.

Twee punten uit het jaarverslag komen hieronder even naar voren:

  1. Het is jammer is dat men blijft bij ‘niet kiezen voor een gemeentelijke herindeling maar voor …samenwerking en samenvoeging van gemeentelijke bedrijfsvoerings-onderdelen’. Dat lijkt D66 tegen de huidige trend in te gaan. Veel tijd en energie investeren in samenwerking van zelfstandige gemeenten, terwijl binnenkort herindeling onvermijdelijk is, is verspilde moeite.
    Zou het niet beter zijn nu al voor te sorteren op die herindeling?

  2. Verder staat de gemeente Winsum er niet slecht voor, maar ze heeft daarvoor wel een eerste plaats m.b.t. de belastingdruk. Die is volgens Coelo voor de burgers van Winsum de hoogste in de hele provincie. ‘Als je het geld niet weet uit te geven, vraag het dan ook’ niet vindt D66.
This entry was posted in Politiek, Winsum and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.