N361 de verkeerde weg op het verkeerde tijdstip

Bewoners van Adorp kregen afgelopen zaterdag een rode kaart in de brievenbus, een rode kaart, waarin het dorp aangeeft op een dood spoor te komen als het collegeplan door gaat.
D66 wil daar nog een gele kaart aan toevoegen, een gele kaart voor een college dat, zoals de Ommelander Courant al suggereerde, een circus maakt van de besluitvorming.

Het is wellicht goed te weten dat de raad de vorige week voor een besloten informerende raadsvergadering bijeengeroepen werd.
Vreemd genoeg probeerde het college van die bijeenkomst een raadsvergadering te maken. De raadsleden kregen in die vergadering namelijk nagenoeg niets te horen over wat al in de krant stond. De raad werd dus voor een merkwaardige act naar het gemeentehuis ontboden.
Ik verzoek het college dringend en helder dit nooit meer op deze wijze te doen. Informeren is informeren, maar daar maak je geen “stiekeme raadsvergadering” van.

Wat eerder is gezegd over de N361, geldt volgens mijn fractie nog steeds. Er is geen enkele grond om op basis van een onduidelijke financiering dat standpunt te wijzigen.
In het laatste voorstel kostte de weg de gemeente in november nog 7 miljoen euro, nu wordt dat in het gunstigste geval 1,9 miljoen minder.
Het gaat daarbij om 1,4 miljoen minder als er een gelijkvloerse verkeersovergang met goedwillendheid van Prorail komt, waarbij nog net voor de verkiezingen van 2 maart de provincie er een schepje bovenop doet en bereid is ten gunste van de gemeente nog eens 500.000,- extra “bij te dragen”.

Kortom, er blijft voor de gemeente Winsum een minimale investering over van ruim 5 miljoen.
Dit bedrag is voor deze gemeente, die al die al bijna onder preventief toezicht stond, een brug te ver. We weten niet of we dit bedrag daadwerkelijk ontvangen, want zelfs de provincie is niet bereid een garantie voor die 1,4 miljoen af te geven.

De voorgestelde weg kan een groot deel van de gemeente niet bekoren.

  • Winsum blijft met die gevaarlijke doorsnijding zitten: voor het dorp Winsum geen voordeel
  • Adorp heeft grote zorgen over de verbinding die ze houdt met Stad en Ommeland: voor Adorp geen voordeel.
  • De bewoners van de gemeente Winsum komen met hoge jaarlijkse lasten te zitten voor een weg waarvan het nut hooguit betekent dat automobilisten enkele minuten sneller in Groningen zijn
  • Het milieu wordt eveneens aangetast: asfalt i.p.v. een karakteristiek landschap, asfalt door de weilanden en door de Koningslaagte.

Wie hebben er wel voordeel van?

  • De Marne, nagenoeg de hele bevolking. Ik gun dat die bewoners, maar dan mag men daar wel meer gaan bijdragen dan de krappe 850.000 euro, die er nu is begroot.
  • Bedum, deze gemeente krijgt d.m.v. deze weg een prachtige gelegenheid om van de melkwagens in het dorp af te komen, zonder daar maar één cent voor bij te dragen.

D66 vindt het verstandiger om na de statenverkiezingen van 2 maart opnieuw met de provincie aan tafel te gaan zitten en deze te wijzen op haar provinciale weg, met provinciale verantwoordelijkheid. Winsum kan de ruim 450.000 euro jaarlijks, de consequentie van voorgelegde keuze niet opbrengen.

Aad van der Drift, fractievoorzitter D66

Na een bewogen avond heeft de raad uiteindelijk besloten tegen het voorstel van de gemeente te stemmen. De uitslag was 10 tegen, 5 voor. CDA en Gemeente Belangen stemden voor.

This entry was posted in Politiek and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.