4. EVALUATIE ICT in 2004

Over laptopklassen

Aad van het Drift van het Zernike College (VO) en Folkert Oldersma van De Starter (PO) wisselen mailend van gedachten over hun onderwijspraktijk waar ICT een belangrijk deel van uit maakt. Samen sleepten ze twee OCW-subsidies in de wacht en werken ze samen om op De Starter laptoponderwijs in de bovenbouw mogelijk te maken.
(Vives 2004)

Dag Folkert,

Vandaag weer eens gemerkt dat alle mooie voornemens in IT-land maar ten dele worden waargemaakt.
Allereerst leerlingen: die lopen steeds verder uit op docenten. Ze geven aan in diverse contacten dat ze die laptop ook graag op alle plekken in de school willen gebruiken. Onze derde klassers-laptopklas willen ook in ons bovenbouwgebouw verder werken met die laptop. Een goede zaak lijkt mij zo, alleen wij moeten weer eens nadenken hoe we dat goed en efficiënt doen. Heel wat anders dan menig collega, ik kreeg laatst nog een mailbevestiging teruggestuurd uit…december 2000. Ja ja dat was iemand die voor het eerst weer eens op school zijn mail las. Je ziet ook steeds meer een tweedeling optreden. Er zijn heel erg goede ICT werkers en er zijn lieden die nooit iets daarmee doen. Vorige maand was ik op een congres, een initiatief van de Europese Unie, waar over ICT in de school werd gesproken. Ik zat daar in een groep waar een aantal Noren hetzelfde probleem naar voren brachten. Gekscherend heb ik dat toen aardappelmoeheid genoemd. Wat om me heen vragend kwam ik dat nog een paar keer tegen. Het komt er op neer dat veel scholen met enthousiasme beginnen, veel doen en ontwikkelen met ICT maar na een paar jaar zakt de interesse behoorlijk in. Ik wil jullie daar niet alleen voor waarschuwen maar vraag me ook af hoe dat komt. Waar tot voor kort de cursus DRO (Digitaal Rijbewijs Onderwijs) nog op prime time kon worden gegeven hoorde ik nu van een school waar dat alleen nog maar op vrijdagmiddag mag. (na 15.00 uur)
Graag hoor ik van jou of jij dit fenomeen ook kent en of je mogelijk weet waar dit probleem vandaan komt. O ik kwam op internet nog een leuke site tegen: de wereldpolitiek terug gebracht naar groep 6: <http://www.ofjeworstlust.com/kelvinoorlog.html>, Aad

Groeten

Hoi Aad,
Dat ik dat nog mag beleven: jij vraagt mij om raad! De implementatie en uitbouw, daar gaat het dus om. Dat merken wij ook met andere vernieuwingsactiviteiten op school. Wij hebben al onze afspraken, regels, maar ook onze onderwijsactiviteiten buiten de methoden, beschreven in een onderdeel van onze klassenmap: “Werken in de ….bouw”. Daar staat nauwgezet in wat men in welke klas moet doen aan onderwerpen als de vrije tekst, handvaardigheid, vreedzame school e.d. Regelmatig komen we in bouwoverleg terug op deze afspraken. We houden het “levend”. Het is de bedoeling dat de ICT-aanpak als een handleiding uitgeschreven wordt om vervolgens in deze klassenmap een plaats te krijgen. Een duidelijke beschrijving dus van doel en lesinhoud. Dat is een behoorlijke investering van tijd, maar mijns inziens de enige mogelijkheid om te zorgen dat het ICT-onderwijs goed geïmplementeerd kan worden en het een vast onderdeel van de onderwijspraktijk is.
Zorg van onze directeur Gerry is dat wij op zoveel gebieden met vernieuwingsactiviteiten te maken hebben waarbij ook nog eens komt dat wij als (snelle) groeischool steeds met nieuwe collega’s te maken krijgen, dus: kunnen we ’t allemaal wel behappen? Gelukkig dat op ondermeer deze verhalen in Vives reacties binnen zijn gekomen van scholen die op onderdeeltjes graag willen samenwerken. Zo moet het. Niet voor je zelf houden, maar delen. We hebben tenslotte in het onderwijs het zelfde doel: zo efficiënt mogelijk zoveel mogelijk uit de individuele leerlingen halen. En dan kom ik weer met mijn stokpaardje: zet daar ICT voor in. Mijn tweede stokpaardje wordt: help elkaar, deel kennis en ontwikkeld materiaal. Ik hoorde van iemand die shareware gebruikt, dus door anderen ontwikkeld en voor nop te gebruiken, en daar een Nederlandstalige handleiding voor schrijft en daar vervolgens geld voor wil vangen! Zielig!!!

Gegroet, Folkert

Hé Folkert,

Ik vertel je niks nieuws als ik meld dat we het einde van het schooljaar naderen. Het lijkt me tijd voor een grondige evaluatie van onze activiteiten: ons netwerkproject met de bibliotheek rond het “Digitaal leesadvies”, het ontwikkelproject “Digitale teksten” samen met het Grafisch Museum en natuurlijk die doorgaande ICT-lijn bij jullie en de inzet van de laptops in de bovenbouw. Doe jij de aftrap?

Groeten, Aad

This entry was posted in Vives and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.