KPN komt alsnog met gratis internet voor scholen

Het Haagse Gerechtshof bepaalde vorige week dat zo’n aanbod niet concurrentievervalsend is.

De negen kabelbedrijven die via hun alliantie nl.tree internetdiensten voor scholen verzorgen, zijn in hun zaak tegen KPN in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Vorig jaar november bepaalde de voorzieningenrechter nog dat het aanbod van drie jaar gratis internet niet door de beugel kon, omdat KPN een dominante positie zou innemen op de markt voor breedbandige internettoegang.
Het Gerechtshof stelt vast dat KPN 35 tot 38 procent van de markt voor breedbandinternet in handen heeft en daardoor geen dominante positie inneemt, zoals nl.tree en Easynet in hun aanklacht hadden gesteld. De drie grootste kabelbedrijven – Casema, Essent en UPC – hebben samen zelfs 40 procent.
In afwachting van de beroepszaak bood KPN aan de scholen tegen betaling op ADSL aan te sluiten. Zo’n duizend scholen hebben daarvan per 1 januari gebruik gemaakt. Ongeveer 66 procent van de scholen heeft een nieuw contract van minimaal een jaar met nl.tree gesloten. Ook dat feit heeft het Hof meegenomen in zijn beslissing.
Bij het afsluiten van deze krant kon KPN nog niet zeggen hoe het nieuwe gratis aanbod er precies uit gaat zien. Eind deze week zou hierover een beslissing vallen. “Ons eerste aanbod heeft voor veel juridisch geharrewar gezorgd. We willen nu een helder aanbod doen. Maar we denken dat het dezelfde kant zal uitgaan als het oorspronkelijke plan voor gratis internet.”
De voorzichtigheid van KPN houdt mede verband met de positie van de scholen die al een contract hebben getekend voor een ADSL-aansluiting tegen het standaardtarief. “Dat nemen we mee in het nieuwe aanbod”, aldus de woordvoerster.
De scholen die een betaald abonnement namen bij XS4All is indertijd beloofd dat ze hun geld zouden terugkrijgen na een voor KPN gunstig verlopen hoger beroep. Mees van Krimpen, directeur van de Stichting ICT Op School, wil KPN aan die belofte houden.
Van Krimpen vindt het nog te vroeg om te kunnen zeggen dat scholen in 2005 massaal op een gratis KPN-aansluiting overstappen. “Dat hangt mede af van het aanbod dat nl.tree zal doen. Scholen draaien ieder dubbeltje om, maar hechten ook steeds meer aan kwaliteit. Wij willen goede afspraken met KPN maken zodat we op die kwaliteit kunnen rekenen en er ook wat van mogen zeggen als die niet wordt geleverd.”
Aad van der Drift, voorzitter van de Gebruikersgroep Kennisnet Voortgezet Onderwijs: “Het is uitstekend dat scholen nu een bredere keus krijgen. Ik zou iedere school van harte willen aanraden de contracten met nl.tree na dit jaar in heroverweging te nemen.”_
Van der Drift verwacht nu verdere druk op de prijzen. “Ik denk dat het een heel harde strijd gaat worden. Nl.tree zal alles doen om te overleven.” Van Krimpen is het daarmee eens: “Ik denk dat de concurrentie nog wat aangescherpt zal worden. Dat lijkt me alleen maar gunstig voor de scholen.”

BRON: Automatiseringsgids

This entry was posted in NL-tree and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.