DR.IR.J.J.M. RITZEN SPREEKT

Op zaterdagochtend 8 november 1997 kwam de toenmalige minister van onderwijs de heer dr.ir.J.J.M. Ritzen, door journalisten Jo genoemd, spreken voor een uiterst sceptische groep toehoorders.

I&I bestond in die jaren uit docenten met een PC hobby en wat lesideeën en niet zoals nu uit ICT-coördinatoren, ICT-docenten en andere professionals die dagelijks met ICT in de school bezig zijn.

De minister sprak tijdens deze jaarlijkse conferentie van de vereniging I&I over de nota en het implementatieplan “Investeren in voorsprong”.

Jo Ritzen sprak losjes, staand naast het spreekgestoelte zonder ondersteuning van enig stuk papier. Naar alle waarschijnlijkheid behoorde de minister  evenals de aanwezigen tot de grote groep onderwijskundigen die ijverde voor meer computergebruik in de scholen. Dat de minister zich prettig voelde, bleek wel uit het feit dat hij heel wat langer aanwezig bleef dan in het programma stond aangegeven.

Zittend op de voorste rij herinner me daar maar al te goed dat er gesproken werd over een cultuuromslag bij de docenten, dat niet alleen computers maar ook werkmethodieken gericht op het zinvol gebruiken van die computer, van groot belang zijn.

Dat scholen dit niet zonder ondersteuning van de overheid zouden kunnen, leek de minister logisch. Hij stelde de aanwezigen dan ook een aantal zaken in het vooruitzicht.

  1. Nascholing in de vorm van een digitaal rijbewijs voor docenten
  2. Nascholing gericht op toepassing van ICT in de lessen
  3. Scholing voor ICT-coördinatoren
  4. Scholing voor docenten Informatica
  5. Scholen moesten een ICT-plan ontwikkelen
  6. De overheid zal via een intranet, Edunet geheten, een landelijk netwerk creëren
  7. Er zal door de overheid ondersteuning worden gegeven aan de ontwikkeling van onderwijssoftware.

Opvallend was dat de minister aangaf dat de ICT-coördinator in zijn ogen een belangrijke rol zou spelen bij de ontwikkeling van ICT in het onderwijs. In een ideale situatie zou dat een fulltime job voor betreffende man of vrouw zijn. Dat tijdens deze conferentie de aanwezigen (veel werden later ICT-coördinator) de minister met een staande ovatie bejubelden, behoeft geen betoog.

De vereniging I&I was op dat moment echter nog niet helemaal van alle ins en outs van Internet op de hoogte, maar gaf wel een richting aan waarin de overheidsbemoeienis zich zou bewegen.

Er werd namelijk om een gratis plek op Edunet gevraagd met bekostiging van salaris en uitrusting voor een moderator.

Later zou men zeggen: I&I vroeg om een website met een inhoudelijke webredactie, hetgeen we tegenwoordig kennen als Kennisnet.

De foto’s, gemaakt tijdens deze conferentie, waren de eerste digitale foto’s met een nog maar net door mij in gebruik genomen digitale camera.

De minister vergaapte zich na afloop even aan de foto, die ik van hem had genomen en moeizaam op het digitale schermpje te zien was.

This entry was posted in i&i and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.