Tag Archives: politiek

Raadsvergadering 19 juni 2012

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Vlak voor het begin van de zomervakantie krijgt de raad het jaarverslag van het vorige jaar onder ogen. Dat is een verplichting. Want nog voor 15 juli van het nieuwe begrotingsjaar moeten gedeputeerde staten de vastgestelde … Lees meer….

Posted in Politiek, Winsum | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Raadsvergadering 19 juni 2012

KCC een langdradig beslispunt

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni werd er weer oeverloos gepraat over weinig. Dat was zeker zo waar het de ellenlange discussie over het KCC betrof. KCC staat voor Klant Contact Centrum. De gemeente wil daarmee dichter bij haar burgers … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor KCC een langdradig beslispunt

D66 Winsum wil graag glas

D66 wil graag dat onze gemeente aan de slag gaat met een glasvezel netwerk. De kosten voor de gemeente kunnen volgens ons zeer beperkt blijven, al moet er wel het een en ander worden open gegraven. Dat hoeft de gemeente … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor D66 Winsum wil graag glas

Patrick Poelma nieuwe voorzitter D66

De Winsumse D66 afdeling heeft een nieuwe voorzitter. Patrick Poelma werd tijdens de, op 9 mei gehouden, ledenvergadering de opvolger van de afgetreden Anne de Groot. Tot nu toe was Poelma secretaris. In zijn opvolging is voorzien door Bertjan Langbeek. … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Patrick Poelma nieuwe voorzitter D66

Binnenklimaat scholen

Tijdens de raadsvergadering van 6 maart j.l. stemde D66 voor het programma onderwijshuisvesting 2012. Onderwijs wordt door D66 beschouwd als één van de belangrijkste taken van de overheid. Wij investeren zo in onze toekomst. Onze gemeente heeft niet meer invloed … Lees meer….

Posted in Politiek, Winsum | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Binnenklimaat scholen

Motie kinderpardon

Landelijke thema’s horen niet in de gemeenteraad. Dat geldt ook voor thema’s,  waar je als fractie sterk bij betrokken bent. In de raad van Winsum gebeurde het nu voor de tweede keer dat een ministerie tot ‘iets’ wordt opgeroepen. De … Lees meer….

Posted in Politiek, Winsum | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Motie kinderpardon

Stichting 55+ Adorp/Sauwerd/Wetsinge verrast met D66 taart

ADORP – Tijdens de inloopochtend van de Stichting 55+ Adorp/Sauwerd/Wetsinge van afgelopen maandag in dorpshuis Artharpe, kwam er verrassend bezoek: fractievoorzitter van D66 in de Winsumse raad Aad van der Drift. Hij had een smakelijke en grote taart bij zich, … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Stichting 55+ Adorp/Sauwerd/Wetsinge verrast met D66 taart

Betere samenwerking in BMW

De samenwerking tussen de drie gemeentes Bedum, Winsum en de Marne werd vorig voorjaar bezegeld met een convenant. Helaas loopt het proces waarin de gemeentes zitten niet erg vlot. Zo is de gemeente Bedum er alleen op uit om alleen … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Betere samenwerking in BMW

NEE tegen de reclamebelasting

Belastingen zijn de meeste ondernemers een doorn in het oog. Begrijpelijk, omdat deze de winstmaximalisatie in de weg staan. Gelukkig zien wij met zijn allen ook wel dat belastingen een goede keerzijde hebben. Noodzakelijke gemeenschappelijke voorzieningen worden er uit betaald. … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor NEE tegen de reclamebelasting

ONDERNEMERSBELASTING

Wie door winkelcentrum van Winsum rijdt ziet overal de plakkaten NEE. Toch is er tijdens de avond in de Hoogte een ander geluid geweest. Hoe het ook is, door de actie in het centrum zien we dat er bij de … Lees meer….

Posted in Politiek, Winsum | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor ONDERNEMERSBELASTING

Waterschappen: onjuiste gegevens

Het bericht dat opheffing van de waterschappen tot 550 miljoen (elders 300-400 miljoen) euro per jaar zou opleveren, berust op onjuiste gegevens. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijks Universiteit Groningen (COELO) maakte … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Waterschappen: onjuiste gegevens

MKB vriendelijk is gemeente Winsum niet

In juni jl. werd onze gemeente beoordeeld door het MKB. Een pijnlijke beoordeling, zeer pijnlijk kunnen we wel zeggen.Nog in juni van dit jaar gaf het college te kennen zich niet in het negatieve beeld dat de RUG van onze … Lees meer….

Posted in Politiek, Winsum | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor MKB vriendelijk is gemeente Winsum niet

Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied

D66 is het in grote lijnen eens met het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied, zoals dat informatief in de raadsvergadering van 11 oktober is besproken.In november komen er inloopmiddagen over dit onderwerp. D66 is verwachtingsvol gestemd over de inbreng van de burgers. … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied

N361 tracé verbeteren

Wij wilden het tracé zoals voorgesteld in januari van dit jaar niet. De voornaamste reden waren voor ons de aantasting van het landschap, de hoge kosten en de nauwelijks verbeterde veiligheidssituatie in de bebouwde kom van Winsum.Dat de raad afwijzend … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor N361 tracé verbeteren

Herinrichting Onderdendamsterweg

  D66 maakt zich zorgen over de grote verkeersintensiteit op de Onderdendamsterweg en dan met name over het gebruik door zwaar en breed landbouwverkeer. Hierdoor komen zowel fietsers, waaronder veel schoolgaande jongeren, als voetgangers in de knel. D66 stelt dan … Lees meer….

Posted in Politiek, Winsum | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Herinrichting Onderdendamsterweg

ICT-voorzieningen gemeente Winsum

D66 juicht het voorstel van het college van B&W toe om in samenwerking met de gemeentes Bedum en de Marne investeringen te doen op ICT-gebied. D66 is voor grotere gemeentelijke eenheden in de provincie Groningen, waarbij samenwerking met buurtgemeentes nu … Lees meer….

Posted in Politiek, Winsum | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor ICT-voorzieningen gemeente Winsum

Kadernota goedgekeurd

In een extra vergadering van maandag 11 juli heeft de Winsumer raad de laatste besluiten genomen alvorens met reces te gaan. Deze laatste vergadering voor de vakantie ging over drie punten die nog besloten moesten worden. Het ging allereerst om … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Kadernota goedgekeurd

TRAAG SCHAVEN Kadernota 2011

Voorzitter, dank voor de overzichtelijk en helder geschreven kadernota. ‘Broos’ zo noemde dit college de financiële situatie van onze gemeente. Met het doornemen van de financiële stukken kun je je dan ook niet aan die indruk onttrekken. Drie oorzaken liggen … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor TRAAG SCHAVEN Kadernota 2011

DIFTAR of hoe moeilijk is het een toezegging na te komen

In de raadsvergadering van 9 juni 2011 gaf Burgemeester van de Zaag toe dat het erg ongelukkig was wat er op de website van de gemeente staat.Tot mijn stomme verbazing is het er tot op heden (10 dagen later) nog … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor DIFTAR of hoe moeilijk is het een toezegging na te komen

RAAD 12 april 2011

Procesbegeleider BMW Reservering Cofinanciering Begraafplaats op eigen terrein Subsidieverordening

Posted in Politiek | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor RAAD 12 april 2011